Saxicola torquatus - bramborníček černohlavý

28. 1. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) - bramborníček černohlavý

Syn.: Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Řád: Passeriformes - pěvci, čeleď: Turdidae - drozdovití

Status: O, VU

 

Popis: Bramborníčci dorůstají do velikosti 11-13 cm, což je o něco méně než vrabec. Adultní samec má hlavu vždy celou černou s velkou bílou skvrnou, ve tvaru polovičního obojku, po stranách krku. Hruď a spodina těla je oranžová. Kostřec je zbarven do hnědé s tmavými skvrnami. Za letu jsou vidět obvykle malé bílé skvrny na kostřeci a u kořene křídel. Samice nemá tak výrazné zbarvení jako samec. Hlava je v odstínech hnědé, bílá skvrna v oblasti krku je málo výrazná a malá. Celkově tvoří její zbarvení světlejší dojem než u samce.

 

Možná záměna: Mezidruhová záměna v ČR možná s hojným bramborníčkem hnědým (Saxicola rubetra). Zbarvením hlavy je však dobrým znakem pro oba druhy. S. rubetra má hlavu hnědou s bílou páskou nad okem a hrdlo má stejnou barvu jako hruď, tedy oranžovou. Celkově působí tento druh světleji než S. torquatus.

 

Rozšíření: Druh obývající převážně Palearkt, ale vyskytuje se i na severu Afriky a v Asii až po Japonské ostrovy, Vietnam a Laos.

 

V ČR je těžištěm výskytu bramborníčka jižní a střední Morava, v Čechách místy chybí.

 

Biologie a ekologie: Hnízdí v nižšších polohách asi do 850 m n. m. Obývá většinou plochy s nevýrazným porostem (louky, pastviny). Hnízdo staví na zemi ze stébel trav, mechu nebo kořínků. Hnízdění probíhá dvakrát ročně a to převážně v dubnu a červenci. Samice snáší 5-6 nazelenalých rezavě kropenatých vajíček, na kterých sama sedí asi dva týdny. Mláďata krmí oba rodiče taktéž přibližně dva týdny. Bramborníček je hmyzožravý tažný druh. U nás se objevuje na přelomu února a března. Odlet z ČR probíhá v druhé polovině září nebo začátkem října. Početnost v ČR se odhaduje na 2,5-5 tisíc hnízdících párů. Hlas vábení fit nebo fit-tak-tak, varování fit-kr-kr. Zpěv je krátký a málo výrazný s vrzavými a švitořivými zvuky.

 

Hlas: Odkaz na samčí zpěv naleznete zde

 

Taxonomická poznámka: Druh tvoří tři poddruhy. Saxicola torquatus rubicola - bramborníček černohlavý středoevropský, který se vyskytuje převážně po celé Evropě. Poddruh S. t. hibernans se vyskytuje v západní Evropě a na Britských ostrovech. Poddruh S. t. maura se vyskytuje v okolí Kaspického moře.

 

 saxicola-torquata-1 saxicola-torquata-2

 

Literatura:

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.

 

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.