Sambucus ebulus - bez chebdí

13. 11. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Sambucus ebulus L. – bez chebdí

Syn.: Sambucus humilis Mill.

Čeleď: Adoxaceae – pižmovkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Nepříjemně zapáchající bylina se silnými, žlutavými oddenky. Lodyhy přímé, nevětvené až 2 m vysoké. Listy obvykle jednoduše lichozpeřené, řapíkaté; koncový lístek často nápadně delší než lístky postranní. Květy aromatické umístěné v bohatých koncových vrcholících. Koruna bílá až růžová, prašníky nachové až purpurové, později v hnědých tónech. Plodenství složené z tmavě fialových peckovic.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh bezu, který je oproti dalším dvou druhům vyskytujícím se na českém území bylinou, nikoli keřem s dřevnatým stonkem.

 

Rozšíření: Druh rostoucí téměř v celé Evropě, ve Skandinávii však druhotně. Dále se vyskytuje v severní Africe, do Asie jeho areál zasahuje rovněž. Na východ roste po Kavkaz, Kaspické moře a íránskou oblast, izolovaně se vyskytuje i v pohoří Kašmír.

 

V České republice s tímto bezem setkáme ve všech oblastech termofytika, ve většině oblastí mezofytika, hojný je především v jižních a východních Čechách a v pahorkatinách střední a jižní Moravy. Vstupuje i do hor, především na Šumavě, v Beskydech a Jeseníkách.

 

Ekologie: Druh osidluje paseky, lesní lemy, skládky dřeva, různá opuštěná místa jako jsou rumiště. Preferuje čerstvě vlhké a humózní půdy. Za vhodných podmínek vytváří husté porosty popsané v samostatné asociaci Sambucion ebuli. Je součástí několika dalších vegetačních jednotek.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do srpna.

 

Poznámka: Celá rostlina je prudce jedovatá. V léčitelství se v rozumných dávkách plody a oddenky používají k léčbě zánětů močových cest.

 

Etymologie druhového názvu chebdí vychází ze starého slovanského silně expresivního výrazu chamradí (též chamrdí, chamruzí či staročeského chabrdie), kterým se označovaly „bezcenné“ rostliny porůstající lesní půdy.

 

 

 

Literatura:


Chrtek J. (1997): Sambucus L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 503-506.