Salvia aethiopis - šalvěj etiopská

18. 11. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Salvia aethiopis L. - šalvěj etiopská (habešská, vlnatá)

Syn.: Salvia lanata Moench

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Statná, zapáchající bylina, s přímou lodyhou, vysokou kolem 1m, bohatě větvenou, vlnatě chlupatou, za květu s vyvinutou růžicí přízemních listů. Listy v růžici a spodní části lodyhy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí kosočtverečnou, na bázi klínovitou, na vrcholu špičatou. Květenstvím jsou lichopřesleny, po 4-8 květech. Kalich květů je dvoupyský, chlupatý, žláznatý. Koruna rovněž dvoupyská, zbarvená bíle, korunní trubka rovná, krátší než kalich.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, zahrnující především oblast východního Mediteránu. Je rozšířen ve Středozemí, po Francii, na sever na jižní Moravu, dále ve východní Evropě, přes Ukrajinu do jižní části evropského Ruska. Rovněž v Asii, Kavkaz, Írán, Sýrie. Zasahuje i do severní Afriky.

 

V České republice roste šalvěj výhradně v oblasti Pavlovských kopců na jižní Moravě. Dříve na několika lokalitách, v současnosti pouze na vrchu Tabulová. Ojediněle se šířila podél železničních kolejí. Je dokladován přechodný výskyt z Mělníku.

 

Ekologie: Šalvěj etiopská je druhem suchých, výslunných stanovišť, travnatých či křovinatých míst, kamenitých strání. U nás výhradně na vápenci. Součást vegetace xerotermních trávníků sv. Festucion valesiaceae.

 

Dvouletka nebo vytrvalá bylina, kvete v červenci-srpnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, zvláště chráněné zákonem. Stejný status ohrožení mu náleží i v Červeném seznamu. Šalvěj etiopská je primárně ohrožena chudopočetnými populacemi, resp. jedinou populací, která zbyla v NPR Tabulová. V rámci záchranného programu byla tato populace uměle posilována, zároveň na některých místech CHKO Pálava byl tento druh vysazen, např.  v PP Kočičí skála.

 

 salvia_aethiopis1 salvia_aethiopis2 salvia_aethiopis3

 

Literatura:

 

Štěpánková J. (2000): Salvia L. – šalvěj. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 694–707, Academia, Praha.