Salix viminalis - vrba košíkářská

18. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Salix viminalis L. - vrba košíkářská

Syn.: Salix longifolia Lam., Salix serotina Pall., Salix gmelinii Pall.  

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně statné, 5-8 m vysoké keře s rovnými větvemi a šedozelenými, jemně chlupatými letorosty. Borka je většinou hladká šedozelená. Listy jsou poměrně dlouhé, čárkovitě kopinaté, na okraji podvinuté, na líci tmavě zelené, na rubu běloplstnaté, s chlupy směřujícími podél bočních žilek. Palisty jsou šídlovité, často brzy opadavé. Jehnědy jsou protáhle elipsovité až válcovité, přisedlé. Semeníky přisedlé, chlupaté. Samčí květy mají 2 tyčinky s lysými nitkami. Tobolky jsou plstnaté.

 

Možná záměna: Na většině území ČR se jedná o nezaměnitelný druh. Problémy při určování mohou nastat pouze v Beskydech, kde se vyskytuje podobně vypadající vrba hlošinovitá (Salix eleagnos), která má však listy na rubu kadeřavě chlupaté, listy spíše obkopinaté a nápadně lámavé větve.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který roste od východní Sibiře a severozápadní Číny po Velkou Británii. Přirozená západní hranice areálu je vzhledem k častému vysazování velmi obtížně stanovitelná: Pravděpodobně prochází střední Evropou a výskyt druhu směrem na západ je pouze druhotného charakteru (např. v Irsku, Anglii, Francii). Druh zcela chybí v Alpách, ve Skandinávii, na Apeninském a Balkánském poloostrově. Pěstován je také v Severní Americe (Kanada, USA) a v Chile.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně v nižších polohách. Ve vyšších polohách občasně vysazovaná.

 

Ekologie: Vrba košíkářská roste nejčastěji v křovinách podél řek a větších potoků či na březích rybníků. Vyhovují jí hlubší, neutrální až mírně zásadité půdy s dostatkem živin. Je poměrně odolná vůči přeplavení. Je diagnostickým druhem křovinatých společenstev svazu Salicion triandrae.

 

Nanofanerofyt, který kvete obvykle v dubnu, ještě před vyrašením listů.

 

Význam: Významný vodohospodářský druh (zpevňování břehů). Mladé větve se velmi často používali k výrobě proutěného nádobí a košíků.