Rumex maritimus - šťovík přímořský

22. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Rumex maritimus L. - šťovík přímořský  

Syn.: Rumex aureus Mill., Rumex maritimus subsp. aureus (Mill.) Čelakovský, Steinmannia maritima (L.) Opiz, Steinmannia aurea (Mill.) Opiz

Čeleď: Polygonaceae - rdesnovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté, 10-70 cm vysoké byliny s větvenou, rýhovanou, obvykle žlutozelenou lodyhou. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté, úzce kopinaté až páskovité, celokrajné. Květenství jsou často větvená, lichopřeslenovitá, sblížená. Listeny jsou kopinaté, na konci špičaté. Krovky jsou po dozrání žlutavé, na konci protažené v úzce trojúhelníkovitou špičku, mozolky jsou špičaté. Alespoň některé třesně na okrajích jsou delší než krovka. Plodem je nažka.

 

Možná záměna: Poměrně podobným druhem je vzácnější šťovík bahenní (Rumex palustris), od kterého se liší špičatými mozolky na krovkách, dlouhými třásněmi na okraji krovek a nahloučeným květenstvím.

 

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh, který se vyskytuje v Evropě, mírném pásu Asie, Severní Americe (Kanada - severní Mexiko) a pravděpodobně také v Argentině a Chile. V Evropě se vyskytuje od Irska na západě po pohoří Ural na východě, na severu od jižní Skandinávie po severní Středomoří na jihu. Poměrně vzácný je v Alpách. Zcela chybí na Pyrenejském a Balkánském poloostrově. Zavlečen byl na Nový Zéland či do Austrálie.

 

V ČR se vyskytuje zejména v nížinách a okolní pahorkatině, vzácněji vystupuje až do podhůří (cca 650 m n. m.). V horách se nevyskytuje. Nejhojnější je zejména v rybničních pánvích či oblastech s větším počtem biotopů. Vzácněji se vyskytuje v suchých oblastech jižní a severovýchodní Moravy.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, který roste na dnech a březích letněných rybníků, na místech s řídkou vegetací na okrajích vodních toků a tůněk, v zamokřených příkopech či na vlhkých okrajích polí s hlinitopísčitým podložím. Jedná se o nitrofilní druh, kterému vyhovují vyšší koncentrace dusíku v půdě. Poměrně dobře snáší také zasolení půdy.

 

Terofyt, který kvete od července do září.

 

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (1990): Rumex L. – šťovík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 311–332, Academia, Praha.