Ribes petraeum - rybíz skalní

5. 10. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Ribes petraeum Wulfen – rybíz skalní

Syn.: Ribes carpaticum Kit. in Schult.

Čeleď: Grossulariaceae – meruzalkovité

Status: EN

 

Popis: Keř vysoký 1–2 metry, bez trnů. Borka lysá, temně kaštanová, slabě lesklá. Pupeny dlouze řapíkaté; čepel listů v obrysu okrouhlá, ostře zubatá, dlanitoklaná, s 3–5 špičatými úkrojky. Řapík roztroušeně pýřitý. Květy oboupohlavné, ve slabě převislých hroznech, po (8–)12–20(–30). Vřeteno květenství krátce pýřité, žláznaté. Listeny vejčité, na vrcholu hustě brvité. Květy nevonné; kališní cípy brvité, zelenavé až načervenalé. Bobule kulovité, lysé, špinavě červené, kyselé chuti.

 

Možná záměna: Do skupiny rybízů s oboupohlavnými květy a převislým květenství patří ještě komplikovaná skupina rybízu červeného (Ribes rubrum agg.). Zástupci se liší lysými kališními cípy a listeny.

 

Rozšíření: Roste v horách střední a jižní Evropy od Španělska po Balkán. Udáván je i z pohoří Atlas v severozápadní Africe.

 

V České republice se vyskytuje v pohořích tzv. Vysokých Sudet, tj. v Krkonoších, na Králickém Sněžníku a v Jeseníkách. Rovněž se vyskytuje v Beskydech, kde je výskyt omezen na horu Smrk. Ojediněle se jako zplanělý objevuje i jinde.

 

Ekologie: Roste na balvanitých a suťových svazích, na skalkách obvykle v karech, méně často údolích. Preferuje spíše kyselé horniny, mělké, skeletovité a vlhké půdy.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení v květnu.

 

Ochrana a ohrožení: Byť je druhem přirozeně na našem území vzácným, není řazen mezi zvláště chráněné taxony. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN). Jeho lokality jsou chráněny formou velkoplošných chráněných území (NP, CHKO) nebo maloplošných (NPR).

 

 

Literatura:

 

Kirschner J. (1992): Ribes L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 358–371.