Ribes alpinum - rybíz alpínský

18. 2. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Ribes alpinum L. – rybíz alpínský
Syn.: Ribes lucidum Kit.
Čeleď: Grossulariaceae – meruzalkovité
Status: LC

Popis: Dvoudomý keř, až 2 metry vysoký, s větvemi obloukem poléhavými a vystoupavými, ohebnými, s obvykle hladkou, lysou borkou. Pupeny světle hnědé, lesklé. Listy s čepelí v obrysu vejčitou až okrouhlou, dlanitě 3klanou, na líci temně zelené, na rubu leskle zelené. Samčí květy v hroznech přímo až šikmo odstálých, s hustě žláznatým vřetenem květenství. Listeny delší než květní stopka. Bobule kulovité, červené, mdlé.

 

Rozšíření: Roste v Evropě, spíše ve střední části kontinentu a izolovaně na Kavkaze a v severní Africe.

V České republice se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a v mezofytiku, zejména v oblastech s hluboce zaříznutými říčními údolími. V oreofytiku se vyskytuje spíše vzácně. V mnoha oblastech zcela chybí – většina Polabí, jižní Čechy, Karpaty.

 

Ekologie: Roste v suťových a roklinových lesích, na kamenitých svazích říčních kaňonů. Dává přednost bazickým substrátům a vlhkým, na živiny bohatým půdám. Je součástí několika typů vegetace, např. mezofilních křovin sv. Sambuco-Salicion caprae či vegetace suťových lesů Tilio platyphylli-Acerion.

 

Ochrana a ohrožení: Rybíz alpínský není řazen mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu ale patří mezi druhy málo dotčené (LC).

 

 

Literatura:


Kirschner J. (2003): Ribes L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 358-371.