Rhinanthus alectrolophus - kokrhel luštinec

15. 7. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Rhinanthus alectrolophus (Scop.) Pollich – kokrhel luštinec

Syn.: Mimulus alectrolophus Mill.; Rhinanthus hirsuta Lam.; R. villosus Pers.

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: VU

 

Popis: Bylina s přímou, zelenou až nafialovělou, obvykle větvenou lodyhou, vysokou 10–80 cm. Listy kopinaté, chlupaté, nelesklé, pilovitě zubaté. Květenstvím je hrozen čítající až dvacet květů; listeny široce vejčité, žlutozelené, pravidelně zubaté; květní stopky chlupaté. Kalich hustě, krátce chlupatý, za plodu nafouklý; koruna až 2 cm dlouhá, citronově žlutá; korunní trubka mírně vzhůru prohnutá, horní pysk na konci s fialovými cípy. Plodem je tobolka, semena mají úzký křídlatý lem.

 

Možná záměna: Díky chlupatým kalichům je luštinec snadno odlišitelný od ostatních zástupců rodu kokrhel.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu s těžištěm rozšíření ve střední Evropě. Na jih zasahuje po italskou Kampánii, na sever do Nizozemí.

 

V České republice především v minulosti rostl roztroušeně ve středních polohách, tedy v mezofytiku. Naopak v nížinách byl vždy vzácný. V průběhu druhé poloviny 20. století značně ustoupil.

 

Ekologie: V minulosti nejčastěji rostl jako plevel v obilných polích, dnes mnohem častěji na mezích, úhorech, loukách, podél cest. Je součástí různých vegetačních typů, ovšem bez konkrétních vazeb. Jako všichni zástupci rodu je i tento druh poloparazitický, s širokou škálou hostitelů.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Kokrhel luštinec není řazen mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu je ovšem veden mezi druhy zranitelnými (VU), který dramaticky ustoupil z historických lokalit. Ústup je spojen s rozsáhlou chemizací a změnami osevních postupů po komunistické kolektivizaci zemědělství v 50. letech 20. století a odklonem od tradičních způsobů hospodaření, který znamenal zarůstání lokalit.

 

Kokrhelů se začíná využívat v ochranářské praxi, jelikož jsou při masovém výskytu schopni redukovat abundanci agresivních travin jako je třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

 

 

Literatura:

 

Lukavský J. (2020): Funguje nám kokrhel? – Ochrana přírody, 2020 (4): 11–15.

 

Mudrák O., Mládek J., Blažek P., Lepš J., Doležal J., Nekvapilová E. & Těšitel J. (2014): Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. – Applied Vegetation Science, 17 (2): 274–287.

 

Skála Z. & Štech M. (2000): Rhinanthus L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 462–471.