Ranunculus polyanthemos - pryskyřník mnohokvětý

1. 4. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Ranunculus polyanthemos L. – pryskyřník mnohokvětý

Syn.: Ranunculus meyeranus Rupr.

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina bez podzemních výběžků. Lodyha je přímá, nejčastěji vysoká 30-60 cm, v horní polovině větvená, chlupatá; v dolní polovině chlupatá odstále, v horní naopak přitiskle. Přízemní listy mají štětinatě chlupaté, do řapíku vytáhlé pochvy; čepel je hluboce dlanitě (3-)5 dílná, s úzkými, podlouhlými až čárkovitými, přitiskle chlupatými úkrojky. Řapík se u lodyžních listů zkracuje, nejhořejší listy jsou obvykle přisedlé. Květní stopky jsou podélně brázdité, přitiskle chlupaté. Květy jsou lesklé, zbarvené zlatožlutě; kališní lístky jsou hustě dlouze bělavě chlupaté. Plodem jsou hnědé, lesklé nažky s vyniklým světlým lemem a velmi krátkým zobánkem.

 

Možná záměna: Nejpodobnějším druhem je zřejmě pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus), který má těžiště rozšíření ve vyšších polohách a morfologicky se odlišuje především podle semen, která jsou křídlatá a mají zobánek delší, stočený do kruhu. Zároveň přízemní listy jsou obvykle trojdílné. Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) má pro změnu lodyhu v horní polovině lysou a přízemní listy jsou rovněž obvykle trojdílné.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem. V západní Evropě roste spíše izolovaně po Švýcarsko a země Beneluxu. V Evropě má těžiště rozšíření ve střední a jihovýchodní části s přesahem do jižních částí Skandinávie. Souvislý areál pokračuje zhruba po jezero Bajkal. Izolovaně se vyskytuje například na Krymu a na Kavkaze.

 

V České republice má těžiště rozšíření v českém i moravském termofytiku (je znám ze všech fytogeografických okrsků). Již řidčeji roste v mezofytiku a zcela ojediněle v oreofytiku (Žďárské vrchy v okolí Nového Města na Moravě).

 

Ekologie: Pryskyřník mnohokvětý preferuje světlé háje, lesní loučky, lesní lemy či travnaté stráně obvykle na spraších či slínových půdách. Součást vegetace sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od května do července.

 

 

Literatura:

Křísa B. (1997): Ranunculus L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 425-446.