Ranunculus flammula - pryskyřník plamének

30. 9. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Ranunculus flammula L.  pryskyřník plamének  

Syn.: Ranunculus flammula var. angustifolius Wallroth  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 2050 cm vysoké byliny s krátkým výběžkatým oddenkem a přímou, vystoupavou a poléhavou lodyhou. Listy jsou obvykle celokrajné, kopinaté, široce vejčité až podlouhlé, na konci okrouhlé až zašpičatělé, lysé, spodní dlouze řapíkaté a pochvaté, svrchní přisedlé. Řapíky jsou rýhované, řídce krátce chlupaté. Květy jsou drobné, jasně až zelenavě žluté. Plodem jsou vejcovité až elipsovité nažky.

 

Možná záměna: Podobným druhem je pryskyřník velký (Ranunculus lingua). Od pryskyřníku plaménku se liší především mohutným vzrůstem a velkými květy, jak už napovídá jeho jméno. Dále se liší také dutou lodyhou.

 

Rozšíření: Druh rozšířený poměrně hojně v celé Evropě, kromě Skandinávie a Středomoří, kde je poměrně vzácný. Dále se vyskytuje na západní Sibiři, na Kavkaze, v Malé Asii a v Maroku. Několik izolovaných lokalit leží na severovýchodním pobřeží Severní Ameriky.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně až dosti hojně od nížin do hor, kromě poloh nad 1000 m n. m., kde se prakticky nevyskytuje.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, rostoucí v zatopených terénních depresích na loukách, v příkopech, na okrajích mělkých stojatých vod, na vlhčích lesních cestách či na slatinách. Je diagnostickým druhem společenstev svazu Littorellion uniflorae.

 

Hemikryptofyt, který kvete od května do září.

 

Taxonomická poznámka: Pryskyřník plamének je značně variabilním druhem. Některými autory bývá slučován s taxonem Ranunculus reptans L. Tento druh, který je udáván z okolních zemí (Německo, Rakousko), u nás prozatím nebyl zjištěn.

 

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (1988): Ranunculus L. – pryskyřník. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 425–446, Academia, Praha.