Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý

2. 7. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Ranunculus bulbosus L. – pryskyřník hlíznatý

Syn.: Ranunculus bulbifer Jordan, R. valdepubens Jordan, R. sparsipilus Jordan, R. brachiatus Scheich.

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou, na bázi v kulovitou hlízu ztlustlou, v horní polovině chudě větvenou, přitiskle chlupatou lodyhou, vysokou do 40 cm. Přízemní listy pochvaté, dlouze řapíkaté; čepel hluboce 3dílná; střední a horní lodyžní listy krátce řapíkaté, dřípené v kopinaté úkrojky, hustě chlupaté. Květní stopky mělce rýhované. Květy leskle zlatožluté; kališní lístky nazpět ohnuté. Nažky okrouhle vejcovité, hladké, s krátkým zakřiveným zobánkem.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, který lze ovšem zaměnit s pryskyřníkem sardinským (Ranunculus sardous), který má rovněž nazpět zahnuté kališní lístky, ale nemá kulovitě ztlustlou hlízu při bázi lodyhy.

 

Rozšíření: Evropský taxon s přesahem areálu do Malé Asie a na Kavkaz. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky a Nového Zélandu.

 

V České republice se vyskytuje zejména v termofytiku a v mezofytiku, do vyšších poloh zasahuje roztroušeně, v oreofytiku chybí. Vzácně roste též ve Slezsku.

 

Ekologie: Pryskyřník hlíznatý roste na suchých loukách, výslunných stráních, pastvinách a mezích. Preferuje hlinito-písčité substráty.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do začátku července.

 

Poznámka: Variabilní druh v odění a utváření hlíz. V rámci areálu je vylišováno několik poddruhů, jejichž hodnota není vždy obecně akceptována. Z našeho území je udáván pouze nominátní poddruh, v jižní Evropě se např. vyskytuje Ranunculus bulbosus subsp. aleae.

 

 

Literatura:

 

Coles S. M. (1973): Ranunculus bulbosus L. In Europe. – Watsonia, 9: 207–228.

 

Křísa B. (1997): Ranunculus L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 425–446.