Ranunculus arvensis - pryskyřník rolní

20. 5. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Ranunculus arvensis L.  pryskyřník rolní

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité

Status: C2

 

Popis: Bylina se vzpřímenou lodyhou, vysokou nejčastěji do 20 cm, větvenou již ve spodní části, lysou nebou chlupatou. Přízemní a spodní lodyžní listy jsou řapíkaté, na bázi pochvaté. Lodyžní listy bývají obvykle lysé, 3dílné s obvejčitě klínovitými, na špičce trojzubými úkrojky. Horní lodyžní listy jsou přisedlé, s úkrojky až klínovitého tvaru. Květy jsou zbarvené citrónově žlutě, kališní lístky jsou široce vejčité, hustě chlupaté, od koruny odstálé. Plodem jsou zploštělé nažky, které jsou na povrchu ostnité.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem zahrnujícím téměř celou Evropu po jižní Skandinávii. Jižní hranice areálu se nachází v severní Africe, dále na východ proniká přes Blízký Východ, Arabský poloostrov až do severozápadní Asie. Zavlečen v Severní Americe.

 

Na našem území se těžiště tohoto druhu nachází v oblasti českého i moravského termofytika, a dále se vyskytuje v přilehlých oblastech mezofytika. Preferuje tedy nižší nadmořské výšky především planárního stupně, nevystupuje výše než do poloh v kolinním stupni.

 

Ekologie: Typický plevel obilných polí a vinohradů, často se vyskytuje jako součást ruderální teplomilné nezapojené vegetace. Preferuje hlinitopísčité substráty, bazické i silikátové podklady. Častěji znám ze společenstev sv. Caucalion lappulae. Konkurenčně slabý druh.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem v květnu až červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není řazen mezi zvláště chráněné, pouze v Červeném seznamu vyšších rostlin patří mezi silně ohrožené taxony. Přesto si jako řada dalších polních plevelů zaslouží náležitou pozornost, jelikož v posledních desetiletích se zdá být velmi radikálně ustupujícím druhem.  Mezi možné příčiny by mohl patřit vliv velkoplošného zemědělství, změny osevních postupů, třídění semen a nadměrné užívání herbicidní chemie.

 

   

 

Literatura:

 

Křísa B. (1988): Ranunculus L. – pryskyřník. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 425–446, Academia, Praha.