Quercus petraea - dub zimní

25. 7. 2009 vytvořil Filip Trnka

Quercus petraea (Matt.) Liebl. - dub zimní  

Syn.: Quercus sessiliflora Salisb., Quercus sessilis Ehrh., drnák, zimák  

Čeleď: Fagaceae - Bukovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Duby zimní jsou listnaté, opadavé stromy dosahující výšky až 45 m. Listy jsou na dlouhých stopkách, úzce až široce obvejčité, laločnaté. Laloků je 5 až 10 na každé straně listu. Rub listu je pýřitý. Jsou to větrosnubné, jednodomé dřeviny. Květy jsou nenápadné, objevují se v květnu. Samčí květy jsou jehnědy. Samičí květy jsou uloženy v miskovité číšce (rozšířené květní lůžko). Po oplození se objevují plody - žaludy. Jsou krátce stopkaté, přisedlé. Rostou ve skupinkách většinou po 1 až 3. Žaludy jsou dlouhé 2-3 cm. Jsou uloženy z 1/3 v číšce. Borka je šedočerná, rozpukaná. Letorosty jsou lysé. Dub zimní se kříží s dubem letním (Quercus robur) za vzniku Quercus x rosacea.

 

Rozšíření: Evropa, Krym a Kavkaz.

 

V ČR se vyskytuje v termofytiku a mezofytiku, velice vzácně také v oreofytiku, od nížin do podhůří. Větší porosty dubu zimního se vyskytují na jihovýchodní Moravě, ve středních, jižních a severních Čechách.

 

Ekologie: Dalo by se říci, že dub zimní navazuje na dub letní. Drnáky rostou v nadmořské výšce od 600-750 m. Vyhledávají sušší a teplejší stanoviště, ale adaptují se i na mělké půdy.

 

Význam: Tyto duby jsou 100% odolné proti výfukovým plynům. Vysazují se jako ochrana proti vichřicím do větrolamů a ke zpevnění hrází rybníků. Využívají se také jako parková dřevina. Dřevo je pro své dobré vlastnosti využíváno jak v dřevařském průmyslu, tak i v medicíně (viz. Quercus robur).

 

Možná záměna: Dub zimní je snadno zaměnitelný s oběma našimi dalšími duby. Od dubu letního (Quercus robur) se liší krátce stopkatými žaludy a absencí ?kalhotek?. Od dubu pýřitého (Quercus pubescens) se liší lysými letorosty.

 

Variety/Kultivary: Q. petraea ´Albovariegata´, Q. petraea ´Cochleata´, Q. petraea ´Muscaviensis´, Q. petraea ´Pinnata´ atd.

 

 

Quercus petraea 1 Quercus petraea 2 Quercus petraea 3