Prunella laciniata - černohlávek dřípený

16. 7. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Prunella laciniata (L.) L. – černohlávek dřípený
Syn.: Prunella vulgaris var. laciniata L., Brunella laciniata (L.) Moench, Prunella alba Pallas ex M. Bieb., Prunella vulgaris subsp. laciniata (L.) Čelak.
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Status: C3

Popis:
Vytrvalé byliny s krátkým oddenkem a 10–30 cm vysokou, čtyřhrannou, hustě přitiskle chlupatou, často načervenalou lodyhou. Listy jsou řapíkaté, oboustranně hustě chlupaté, kopinaté až úzce vejčité, na bázi klínovité, spodní celokrajné, střední peřenodílné až peřenosečné, svrchní často hrálovité s jedním úkrojkem. Květenství je lichoklas složený z 2–3 chudokvětých lichopřeslenů s široce vejčitými, přisedlými listeny. Květy jsou dvoupyské, bledě žluté, s horním pyskem přilbovitým a spodním pyskem trojlaločným. Plodem jsou trojhranné, světle hnědé tvrdky.

Možná záměna:
Od našich dvou dalších druhů černohlávků, černohlávku obecného (Prunella vulgaris) a č. velkokvětého (P. grandiflora), se černohlávek dřípený liší žlutavými květy a nápadně dělenými středními lodyžními listy.

Rozšíření: Druh s centrem výskytu v jižní Evropě, na sever zasahuje do teplejších oblastí střední Evropy (ČR, jižní Polsko, střední Německo) a jižní Anglie. Izolovaná populace se nachází na švédském ostrově Gotland. Kromě Evropy se dále vyskytuje v severozápadní Africe, v Malé Asii, na Kavkaze a v jeho okolí.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně na střední a jižní Moravě a ve středních a severozápadních Čechách. Ve vyšších polohách je obvykle velmi vzácný a vyskytuje se zejména v územích s bazickým podložím, zejména na flyších v karpatské oblasti východní Moravy, ostrůvkovitě také na opukách v Podorličí a na vápencích Moravského krasu.

Ekologie: Černohlávek dřípený se vyskytuje na slunných suchých stanovištích na hlubších bazických vysýchavých půdách jako jsou suché trávníky, meze, okraje křovin a listnatých lesů a světlé listnaté lesy. Je diagnostickým druhem

Hemikryptofyt kvetoucí od června do července.

 

 

Literatura:

Hrouda L. (2000): Prunella L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 640–646.