Protaetia affinis - zlatohlávek

23. 12. 2009 vytvořil Filip Trnka

Protaetia affinis (Andersch, 1797) - zlatohlávek

Syn.: Cetonia aenea Illiger 1806; Cetonia quercus Bonelli 1807; Eupotosia affinis (Andersch, 1797); Cetonia affinis Andersch, 1797

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 17-23 mm, zbarvení kovově, jasně zelené nebo zeleno-zlatavé. Spodní strana hustě ochlupená, kovově zelená. Povrch těla lysý. Hlava hrubě tečkovaná, štít je tečkován jemně a řídce. Krovky jemně tečkované, v zadní polovině tečky hluboké tvořící  nepravidelné řádky.

 

Možná záměna: Podobným druhem je zlatohlávek skvostný (Protaetia aeruginosa), který je ovšem větší 22-28 mm a na spodní polovině krovek mu chybí několik řad teček, které najdeme u zlatohlávka (Protaetia affinis).

 

Rozšíření: Především jižní Evropa včetně velkých ostrovů. Ve střední Evropě jmenovitě v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Staré a nepotvrzené údaje jsou známy z Polska.

 

V rámci ČR pouze na jižní Moravě, kde je lokálně hojným, ale přesto se jedná o vzácný druh.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce května do srpna. Teplomilný druh obývající lesostepní biotopy, ale také parky a aleje se starými stromy. Je vázán především na trouch dubů (Quercus spp.) ve kterém se vyvíjí v larválním stádiu. Často i v kaštanovníku jedlém (Castanea sativa). Dospělci se zdržují v korunách dubů, kde často poletují, také se z nimi lze setkat na pařezech nebo kmenech které roní mízu.

 

Ohrožení a ochrana: Druh ohrožen především tím že je vázán na staré stromy, kterých v krajině ubývá, proto přežívá především v parcích a alejích. V Červeném seznamu veden jako témeř ohrožený (NT).

 

Taxonomická poznámka: Tvoří několik podduhů, v ČR se setkáme s nominátním poddruhem Protaetia affinis affinis.

 

protaetia_affinis1 protaetia_affinis2 protaetia_affinis3
protaetia_affinis4