Prostomis mandibularis - velkočelistník

30. 6. 2021 vytvořil Filip Trnka

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) – velkočelistník
Čeleď: Prostomidae
Status: EN

 

Popis: Délka těla 5–6 mm. Zbarvení je světlé hnědé. Tělo je silně zploštělé, štíhlé, protáhlé a lysé. Hlava s výraznými mohutnými kusadly, které mohou tvořit až polovinu délky hlavy. Larvy stejně jako dospělci jsou silně zploštělé s širokou asymetrickou hlavou. Zbarvení larev je bílé a tělo je s krátkým a řídkým ochlupením. Poslední instar larev má délku těla 7,5–9 mm.

 

Možná záměna: Jediný zástupce čeledi vyskytující se na území ČR. Tvarem těla nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Především jižní a střední Evropa. Nejseverněji v Dánsku a jižním Švédsku, dále na Kavkazu, v Íránu a Turecku. Druh je znám i ze severní Ameriky.

 

V ČR velmi vzácný a lokální druh. Žije v severních Čechách na Děčínsku a Dokesku, ve středních Čechách v Praze, Českém krasu a na Křivoklátsku, v jižních Čechách v okolí Hluboké nad Vltavou a Tábora. Na východní Moravě v Beskydech a na jižní Moravě je znám z Břeclavska a v Moravsko krasu.

 

Biologie a ekologie: Dospělci prakticky po celý rok, obývají zachovalé listnaté a smíšené lesní porosty s dostatkem mrtvého dřeva. Brouci žijí velmi skrytě pod kůrou a ve vlhkém dřevě tlejícím ležících kmenů nebo silnějších větví, které jsou napadeny dřevními houbami způsobující červenou hnilobu. Larvy se tímto dřevem živí a vytváří chodbičky mezi dřevními vlákny, ve dřevě se také kuklí. Mezi časté dřeviny, které tento druh osidluje patří duby (Quercus spp.), břízy (Betula spp.) a smrk ztepilý (Picea abies).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. V rámci střední Evropy se jedná o vzácný druh, který je považován za indikátor zachovalosti lesních porostů. Vyhledává přirozené, nefragmentované pralesní porosty s velkým množstvím mrtvého dřeva, kde často neprobíhá žádné nebo extenzivní hospodaření a těžba porostů. S tím souvisí hlavní příčina ohrožení populací tohoto druhu. Při historickém i současném lesním hospodaření, došlo k přeměně lesních porostů, není zde ponecháváno mrtvé dřevo v lesích a často je použito devastačních způsobů těžby. Zásadním principem ochrany druhu je ponechávat v lesních porostech co nejvíce mrtvého dřeva na zetlení. Vhodné je i cílené pěstování starých stromů na lokalitách výskytu a rozšíření stávajících biotopů s uplatněním těchto opatření.

 

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Mertlik  J. (2011): Faunistické síťové mapování několika saproxylofágních druhů brouků na území České republiky a Slovenska. URL: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=173 (Verze: 1. 1. 2015)

 

Schawaller W. (2008): Family Prostomidae C. G. Thompson, 1859. Pp. 352–353.  In: Löbl I. & Smetana A. [eds], Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 5. Apollo Books, Stenstrup.

 

Schunger I., Beutel R. G. & Britz, R. (2003): Morphology of Immature Stages of Prostomis mandibularis (Coleoptera: Tenebrionidae: Prostomidae). European Journal of Entomology 100: 357–370.