Polystichum lonchitis - kapradina hrálovitá

10. 7. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Polystichum lonchitis (L.) Roth – kapradina hrálovitá
Syn.: Polypodium lochitis L., Aspidium lonchitis (L.) Swartz, Dryopteris lonchitis (L.) O. Kuntze
Čeleď: Dryopteridaceae – kapraďovité
Status: EN, §K

 

Popis: Kapradina s přezimujícími, kožovitými, 1krát zpeřenými listy. Pleviny na rubu listu žlutavě až rezavě hnědé. Lístky asymetrické, srpovitě zahnuté. Výtrusnicové kupky v horní třetině listu, kryté nepravidelně mělce zubatými ostěrami.

 

Možná záměna: Od ostatních zástupců rodu Polystichum se liší pouze 1krát zpeřenými listy.

 

Rozšíření: Roztříštěný cirkumboreální areál severní polokoule. V Evropě se vyskytuje zejména v horách a v severní části kontinentu.

 

V České republice se převážně vyskytuje v oreofytiku a ve vyšších polohách mezofytika, níže jen ojediněle a přechodně.

 

Ekologie: Kapradina hrálovitá roste na balvanitých sutích, méně často jako petrofyt na skalách či v hlubší půdě. Obvykle roste nad horní hranicí lesa, méně často v horských smrčinách či v jiných lesích. Preferuje spíše bazické podklady.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem tvorby výtrusů od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je veden mezi zvláště chráněnými v kategorii kriticky ohrožené druhy. V Červeném seznamu náleží mezi druhy ohrožené. Status ohrožení je dán celkově nížším počtem lokalit a málo početnými populacemi.

 

 

Literatura:


Mütter H. et al. (1998): The comparative ecology of Polystichum aculeatum, P. braunii, and P. lonchitis in Hordaland, western Norway. – Nordic Journal of Botany, 18/3: 267–288.

 

Šourková M. (1988): Polystichum Roth. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena ČSR 1, 272–276.