Polygonatum latifolium - kokořík širolistý

10. 12. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Polygonatum latifolium (Mill.) Desf. – kokořík širolistý

Syn.: Convallaria latifolia Desf.

Čeleď: Asparagaceae – chřestovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s jednotlivě vyrůstající lodyhou, v dolní polovině přímou, na vrcholu vystoupavou, hranatou, měkce chlupatou. Listy střídavé, dvouřadě uspořádané, přisedlé, na vrcholu ve špičku protažené, chlupaté. Květy nicí, vyrůstající ve 2–6květých svazečcích; květní stopky alespoň z poloviny srostlé, chlupaté. Okvětí baňkovité. Plodem jsou kulovité, modročerné bobule.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh kokoříků, žádný z našich druhů není chlupatý.

 

Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření v panonské oblasti, odkud na východ zasahuje na Krym, na západ do východních okrajů Alp, na jih po Řecko, na sever po jz. Slovensko.

 

V České republice je považován za nepůvodní, občas pěstovaný a zplaňující druh, který je znám z botanických zahrad a historicky sbírán např. v okolí Prahy a také na jižní Moravě. Dlouho se historické nálezy z jižní Moravy považovaly za možné původní lokality, dnes se botanici přiklání spíše k nepůvodnosti tohoto druhu na našem území.

 

Ekologie: Druh preferuje různé teplomilné lesní biotopy a křoviny. Půdy čerstvě vlhké a humózní.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do začátku června.

 

 

Literatura:

 

Čarni A., Košir P., et al. (2009): Thermophilous deciduous forests in Southeastern Europe. – Plant Biosystems, 143(1): 1–13.

 

Šída O. (2010): Polygonatum Mill. In: Štěpánková J., et al. (eds), Květena České republiky, vol. 8, Academia, Praha, 583–591.