Polygala comosa - vítod chocholatý

9. 10. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Polygala comosa Schkuhr - vítod chocholatý  

Čeleď: Polygalaceae - vítodovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vítod chocholatý je vytrvalá rostlina dorůstající 10-35 cm výšky. Lodyh bývá více, nevětvených, vystoupavých až přímých, roztroušeně chlupatých či lysých. Mohou na bázi i dřevnatět. Spodní listy jsou obvejčité až eliptické a často opadávají. Svrchní listy, zpravidla ve větším počtu, jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, 1-2,5 cm dlouhé a do 5 mm široké. Květenstvím je mnohokvětý hustý hrozen který může někdy dosahovat 15 cm délky. Čárkovité listeny květů přesahují svou délkou výrazně květní stopky, u mladých květů i celá poupata. Listence jsou přítomny. Kališních lístků je 5. Tři vnější jsou čárkovitě kopinaté, dva vnitřní, v určovacích příručkách zvané ?křídla?, obvejčité až široce kopinaté. Morfologie křídel je důležitým taxonomickým znakem v rámci rodu vítod (Polygala). Koruna je nejčastěji sytě růžové barvy, vzácněji i bílá nebo modrofialová, skládá se z 5ti do poloviny srostlých korunních lístků. Plodem jsou tobolky s chlupatými semeny vybavenými elaiosomy (výživné přívěsky lákající mravence, kteří pak semena šíří).

 

Možná záměna: Vítody patří mezi taxonomicky obtížnější skupiny. Podobným, ovšem ve všech parametrech větším druhem, je vítod větší (Polygala major) rostoucí jen na jižní Moravě. Jeho křídla však délkou přesahují 1 cm, květy celkově jsou výrazně větší. Od dvou druhů (Polygala amara, Polygala amarella) se vítod chocholatý odlišuje absencí jakékoliv výraznější přízemní listové růžice i barvou květu. Od běžného vítodu obecného (Polygala vulgaris) a dvou méně častých nebo vzácných druhů (Polygala multicaulis, Polygala serpyllifolia) se kromě barvy květu liší čárkovitými, drobně brvitými listeny a svou vazbou na neutrální až alkalické substráty (výše zmíněné taxony mají listeny vejčité, olysalé a rostou pouze na kyselých podkladech).

 

Rozšíření: Celkový areál druhu zabírá velkou část Evropy s výjimkou nejseverněji a nejjižněji položených oblastí, dále pokračuje na východ přes střední Rusko až po Ural.

 

Druh se v ČR vyskytuje v teplejších oblastech od nížin do podhůří, výše už jen ojediněle. V chladnějších oblastech s absencí bazických hornin v podloží může i chybět (např. západní Čechy, Českomoravská vrchovina,...).

 

Ekologie: Vítod chocholatý osidluje slatinné louky a různé travinné formace na bazickém podloží (opuky, vápence, čediče). Půdy vyhledává hluboké i mělké, vysychavé, důležitá je  neutrální až alkalická půdní reakce. Může se vyskytovat i na druhotných stanovištích související s těžbou bazických hornin.

 

Jedná se o hemikryptofyt kvetoucí od května do července.

 

 Polygala_comosa_1 Polygala_comosa_2 Polygala_comosa_3 Polygala_comosa_4

 

Literatura:

 

Kirschner J. (1997): Polygala L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 242–252.