Pleurospermum austriacum - mázdřinec rakouský

5. 1. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.

Syn.: Ligusticum austriacum L.; Thysselinum grandiflorum Moench; Pleurospermum boreale Gand.

Čeleď: Apiaceae - miříkovité

Status: C2

 

Popis: Statná bylina s tlustým, vertikálním kořenem, na bázi lodyhy šupinatá a ztlustlá. Lodyha přímá, vysoká 50-200 cm, v horní části jednoduše větvená, žebernatá, lysá, ale papilnatá, dutá. Listy 2-3x zpeřené, v obrysu trojúhelníkovité, spodní dlouhé až 35 cm, řapíkaté, horní listy méně výrazné postupně přecházející v listeny, drsně papilnaté. Květenstvím je okolík. Terminální okolík může mít až 20 cm v průměru, v obalu s 6-10 mázdřitými listeny. Okolíčky jsou složené z pravidelných, bílých květů o počtu 16-30. Mezikarpia zbarvená olivově hnědě.

 

Možná záměna: Zdánlivě nezaměnitelná bylina, která byla především na herbářových dokladech ojediněle zaměňována za hladýš andělikový (Laserpitium archangelica). Druhy se liší v morfologii merikarpií a v květech, které u hladýše paprskují a u mázdřince jsou pravidelné.

 

Rozšíření: Druh s evropským, disjunktivním areálem zahrnující především alpsko-karpatskou oblast. Na jihu s přesahem do balkánských pohoří až po Černou horu a velmi vzácně do Bulharska. Na východ zasahuje po západní Ukrajinu a pobaltské země. Na sever do Skandinávie.

 

V České republice se vyskytuje vzácně a disjunktivně v Čechách a na Moravě. Častěji se s ním setkáme v Krkonoších a Podkrkonoší, v Hrubém Jeseníku. Izolovaně v Bílých Karpatech, Hostýnských vrších, ve Džbánu, Moravském krasu resp. na Brněnsku a rovněž v Českém středohoří. Roste od suprakolinního po subalpínský stupeň.

 

Ekologie: Druh s rozmanitou stanovištní vazbou rostoucí především v travinatých porostech, v lesních údolích a roklích, v nivách potoků, karech a na horských loukách. Preferuje humózní půdy a dostatek světla, v teplejších oblastech naopak osidluje severní expozice, resp. inverzní stanoviště. Je součástí řady typů vegetace v závislosti na nadmořské výšce, ve které roste. 

 

Monokarpní hemikryptofyt s optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony. V Červeném a černém seznamu je řazen mezi silně ohrožené druhy. Významný je především jako alpsko-karpatský prvek v naší květeně s vyznívající alpskou disperzí, která je charakteristická rozdrobenými lokalitami po celém území, ovšem převážně reliktního charakteru. Potenciální ohrožení spočívá hlavně v možné přímé destrukci stanovišť.

 

Taxonomická poznámka: Rod mázdřinec je chápán jako heterogenní, kontroverzní skupina s nevyřešenou vnitro (i mezi) rodovou taxonomií. Ruská taxonomická škola uznává pouze dva druhy. Kromě mázdřince rakouského ještě asijského vikarianta mázdřinec uralský, který roste od evproského Ruska po Dálný Východ. Toto dělení ovšem není široce akceptováno a je považováno za hypotetické. Rod i příbuzné rody Trachydium a Pseudotrachydium tak vyžadují podrobnější revizi.

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (1997): Pleurospermum Hoffm. emend. Schischkin – mázdřinec. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 311–314, Academia, Praha.