Platyla polita – jehlovka hladká

12. 7. 2019 vytvořil Radovan Coufal

Platyla polita (Hartmann, 1840) – jehlovka hladká
Čeleď: Aciculidae – jehlovkovití
Status: běžný druh

 

Popis: Rudohnědá, podlouhlá ulita s lesklým a hladkým povrchem dosahuje výšky až 3,5 mm a šířky 1,2 mm. Obústí s hruškovitým tvarem je ztlustlé a z vnější strany je patrný prahovitý návalek. Tělo plže je mléčné se šedými až černými skvrnami na tykadlech.

 

Možná záměna: Poměrně vzácní albinotičtí jedinci se světlou ulitou jsou na první pohled podobní druhu jehlička malinkatá (Acicula parcelineata). Tento druh lze však odlišit podle tenké a průsvitně ulity bílé barvy se zvrásněným povrchem dorůstající maximálně 2,2 mm, jejíž obústí je ostré a bez návalku.

 

Rozšíření: Jedná se o druh vyskytující se od východní Francie přes střední Evropu až po centrální Rusko.  Severní hranice výskytu se nachází okolo 55. rovnoběžky a nejjižněji se druh nachází v severní Africe.

 

V ČR se druh vyskytuje na příhodných biotopech po celém území, hojněji zejména v krasových oblastech.

 

Biologie a ekologie: V České republice žije jehlovka v zachovalých vlhkých listnatých lesích na horninách s vysokým obsahem vápníku a v minerálně bohatých suťových lesích. Vyskytuje se nejčastěji pod kameny a padlým dřevem. Její početné a životaschopné populace byly také nalezeny na slatiništích Českomoravské vrchoviny a Bílých Karpat, které sousedí s lesnatými biotopy. Jedná se o druh, který většinou dosahuje nízkých populačních hustot s výjimkou krasových oblastí a je nejčastěji nalezen proséváním hrabanky.

 

Zajímavosti: Společně s jehličkou malinkatou (A. parcelineata) se jedná o jediné plže v České republice, kteří žijí na souši a patří mezi Předožábré (Prosobranchia). V mírném pásu se vyskytuje velmi málo suchozemských plžů náležejících do této podtřídy, avšak směrem k rovníku se tento poměr vyrovnává a v tropických oblastech je zhruba 50:50 s plicnatými (Pulmonata).

 

 

Literatura:

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg and Berlin.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012):  European non-marine molluscs: a guide for species identification. Planet Poster.