Piratula latitans - slíďák malý

22. 11. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Piratula latitans (Blackwall, 1841) – slíďák malý

Syn.: Pirata latitans (Blackwall, 1841)

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Jeden z našich nejmenších slíďáků. Délka těla 2,5–5 mm (hlavohruď 2–2,3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá, bez zřetelné kresby, u některých jedinců s tenkým bílým lemem. Zadeček je oválný hnědý až černohnědý s dvěma řadami bílých teček. Boky zadečku jsou nevýrazně světle skvrnité. Nohy jsou žlutohnědé u samic s nevýrazným tmavším kroužkováním, u samců světlejší s tmavým prvním párem.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími zástupci rodu Piratula, od ostatních druhů rodu Piratula ho odlišíme podle nevýrazné kresby, tmavého zbarvení a menší velikosti. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy (chybí ve Skandinávii), v Turecku, na Kavkaze a v Íránu.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák malý obývá různé mokřadní biotopy, jako jsou podmáčené louky, okraje tůní, litorály rybníků, na březích řek, potoků a na rašeliništích. Žije na zemi mezi vegetací, často v blízkosti vodní hladiny, po které umí hbitě pobíhat. V letních měsících nosí samice bílý kulovitý kokon, připředený na snovacích bradavkách, v kokonu může být až okolo 40 vajíček. S dospělci se můžeme setkat zejména od května do července.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.