Piratula knorri - slíďák pobřežní

1. 9. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Piratula knorri (Scopoli, 1763) – slíďák pobřežní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 6–8 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlejším proužkem, který se táhne středem a za očima se roztrojuje.  Okraj hlavohrudi je lemován výraznou bílou linkou. Zadeček oválný světle šedě až tmavohnědě zbarvený s nevýraznou kresbou s dvěma řadami bílých teček. Boky zadečku jsou světle skvrnité. Nohy jsou hnědé se žlutavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími zástupci rodu Piratula, od ostatních druhů rodu Piratula ho odlišíme podle nápadné bílé linky na okraji hlavohrudi a kontrastním zbarvením. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, chybí na Iberském poloostrově, Skandinávii a na Britských ostrovech.

 

V ČR poměrně vzácný druh, roztroušeně však po celém území, zejména ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je vázaný na kamenité a štěrkové břehy neregulovaných řek a potoků. Najdeme ho na osluněných, ale převážně na zastíněných březích, zejména menších toků ve středních polohách. V letních měsících nosí samice bílý kulovitý kokon, připředený na snovacích bradavkách, za nepříznivého počasí se s ním zapřádá pod kameny nebo kusy dřeva. S dospělci se můžeme setkat zejména od května do září.

 

Ohrožení a ochrana: Sliďák pobřežní je díky své vazbě na neregulované menší toky se zachovalými štěrkovými náplavami zařazen v červeném seznamu pavouků ČR jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Řezáč M., Kůrka A., Růžička V. & Heneberg P. (2015): Red list of Czech spiders: 3th edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. Biologia 70: 1–22.