Piratula hygrophila - slíďák vlhkomilný

14. 4. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Piratula hygrophila Thorell, 1872 – slíďák vlhkomilný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–8 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá s typickou světlejší vidlicovitou kresbou. Zadeček je tmavý s několika světlými tečkami a skvrnami, někdy s nevýraznými pruhy. Nohy jsou hnědé až žlutohnědé, tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Piratula (v ČR 4 druhy) a Pirata (v ČR 3 druhy). Některé druhy byly z rodu Pirata přeřazeny do nově vzniklého rodu Piratula. Slíďák vlhkomilný patří mezi menší, zbarvením nevýrazné druhy. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířený v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, náš nejhojnější slíďák rodu Piratula.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá různé vlhké biotopy, nejčastěji ho najdeme v lužních lesích, olšinách a na mokřadních loukách. Vyskytuje se také na rašeliništích a okrajích rákosin. Na vhodných biotopech patří mezi nejhojnější slíďáky. Žije na zemi, mezi listovým opadem, kde loví drobné členovce. Dokáže běhat po vodní hladině.  Samice nosí bělavý kokon připředený na snovacích bradavkách až do vylíhnutí mláďat. S dospělci se můžeme setkat od května do září. Přezimují mladí jedinci, obvykle ve vlhkém listí.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.