Pirata piraticus - slíďák bažinný

15. 11. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Pirata piraticus (Clerck, 1757) – slíďák bažinný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–8 mm (hlavohruď 2,6–3,7 mm). Hlavohruď je tmavě hnědě zbarvená s typickými světlými linkami které tvoří písmeno "V" s linkou uprostřed. Na okraji hlavohrudi je bílá linka. Zadeček je oválný hnědavě zbarvený s kopinatou skvrnou a několika páry bílých teček, po stranách s bílými skvrnami. Nohy jsou poměrně dlouhé žlutohnědě zbarvené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními zástupci rodu Pirata (u nás 7 druhů). Zbylé druhy jsou však převážně tmavě zbarveny. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh - Evropa, střední Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh, po celém území od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák se vyskytuje na různých mokřadních biotopech, najdeme ho v litorálech rybníků a jezer, na mokřadech, rašeliništích, v lužních lesích ap. Vždy však v blízkosti vody. Často vybíhá na vodní hladinu, kde také loví kořist. Na rašeliništích si tvoří v porostech rašeliníku svislé pavučinové trubičky v nichž se ukrývá. Je to druh s denní aktivitou. V nebezpečí se může také na krátký čas ponořit pod vodní hladinu. Se slíďákem bažinným se setkáme od dubna do listopadu kolem stojatých vod, kde se vyskytují často ve velkém počtu. V létě nosí samice bílý kulovitý kokon připředen ke snovacím bradavkám. Péče o potomstvo je podobná jako u většiny slíďáků.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.