Pilemostoma fastuosa - štítonoš

9. 12. 2009 vytvořil Filip Trnka

Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)  štítonoš

Syn.: Cassida fastuosa Schaller (1763)

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití

Status: CR

 

Popis: Velikost 4,56 mm. Tělo široké a oválné. Zbarvení je oranžové, vzácněji zelené nebo žlutavé s černými skvrnami, na krovkách témeř  tvořící pruhy. Černé zbarvení skvrn na krovkách a štítu je velmi variabilní, někdy jsou skvrny blízko u sebe že tvoří témeř černé zbarvení.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je štítonoš černoskvrnný (Cassida murraea). Při zběžném pohledu vypadají velmi podobně a bionomie je též velmi podobná. Ovšem u Cassida murraea nenajdeme na štítu žádné černé skvrny jako u štítonoše (Pilemostoma fastuosa) a také bývá často zeleného zbarvení. Cassida murraea je větším druhem 78,5 mm.

 

Rozšíření: Velká část Evropy vyjma nejsevernějším oblastí. Výskyt je potvrzen i ve Velké Británii. Zasahuje na Dálný východ a Sibiř.

 

V ČR roztroušeně a vzácně se vyskytující druh. V Čechách recentně pouze Choťovic (okr. Kolín). Na Moravě místy hojnější, ale pouze na jižní, všude jinde vzácný druh.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již od dubna. Xerotermní druh stepí, pastvin a prosvětlených okrajů lesů, kde vyhledává živné rostliny mezi, které patří převážně omany (Inula spp.) nebo starček přímětník (Senecio jacobaea), ale také vzácné rostliny jako je blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica). Dospělci často na listech nebo v blízkosti živných rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožen je především úzkou vazbou na xerotermní biotopy, kterých v minulosti výrazně ubylo. Dnes jsou tyto biotopy často chráněny. Nejdůležitějším bodem ochrany je bezesporu udržovat tyto biotopy náležitým managementem, jako je pastva, kosení a vyřezávání náletu, jenom tak nebude tento krásný klenot mezi mandelinkami vytlačen z naší krajiny.

 

 pilemostoma_fastuosa1 pilemostoma_fastuosa2 pilemostoma_fastuosa3

 

Literatura:

 

Sekerka L. (2010): Chrysomelidae: Cassidinae. Folia Heyrovskyana 13(B): 1-24.

 

Warchalowski A. (1978): Stonkowate - Coleoptera. Podrodziny: Halticinae, Hispinae i Cassidinae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX, 94c. Warszawa, 157 pp.