Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare - zvonečník hlavatý pravý

7. 6. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare - zvonečník hlavatý pravý

Syn.: Phyteuma orbiculare subsp. pratense R. Schulz

Čeleď: Campanulaceae - zvonkovité

Status: §2, C2

 

Popis: Velice estetická bylina s tenkým kořenem, vysoká 10-40 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, čepel kopinatá, s klínovitou bází, nepravidelně pilovitá. Loňské listy nejsou za květu přítomny. Lodyha v horní části často bezlistá, lodyžní listy celokrajné. Květenství hlávkovité, zákrovní listeny vejčitě kopinaté, kratší nebo stejně dlouhé jako květy. Koruna květu sytě tmavě modrá až modrofialová.

 

Možná záměna: V ČR jsou rozlišovány 3 poddruhy, které se poznávají jednak dle přítomnosti loňských listů v době květu (subsp. flexuosum), dále podle délky řapíku a lodyžních listů, které jsou buď celokrajné (subsp. orbiculare) nebo pilovité (subsp. montanum). Od ostatních zástupců zvonečníků v České republice lze tento druh rovněž snadno rozpoznat podle tvaru květenství, barvy koruny a překrývání zákrovních listenců. Druh morfologicky poměrně variabilní.

 

Rozšíření: Druh s areálem čistě evropským zahrnujícím oblast od západní Evropy po Baltské země. Zvonečník hlavatý pravý zaujímá především areál středoevropský.

 

V České republice druh s výskytem roztroušeným, dnes spíše vzácným, s poměrně výrazným trendem ústupu z lokalit. Vázaný na planární až submontánní polohy, především v severních částech republiky, v mezofytiku.

 

Ekologie: Druh preferující vlhká, během roku často i podmáčená stanoviště, louky, slatiny, olšiny, na půdách minerálně bohatých. Druh typický pro svazy Caricion davallianae, bezkolencové louky sv. Molinion, ad.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Zvonečník hlavatý pravý je zákonem chráněný druh, vedený jako silně ohrožený. Stejný status ohrožení má i v Červeném a černém seznamu. Druh na našem území výrazně ustupující. Tento ústup je spojen především s přímým zánikem lokalit, ovlivněný odvodňovacími zásahy, degradací či rovněž sukcesními změnami. Přirozené biotopy tohoto druhu jsou spojené s managmentovými opatření,mi které spočívají především v kosení a odvozu biomasy v intervalu (1)-2-5 let.

 

 phyteuma_orbiculare_subsp_orbiculare1 phyteuma_orbiculare_subsp_orbiculare2 phyteuma_orbiculare_subsp_orbiculare3

 

Literatura:


 

Kovanda M. (2000): Phyteuma L. In: Slavík B., Chrtek J., jun. & Štěpánková R. (eds): Květena České republiky 6, Academia, Praha, 720–726.