Pholidoptera fallax - kobylka bělolemá

10. 7. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Pholidoptera fallax (Fischer von Waldheim, 1854) – kobylka bělolemá

Syn.: Thamnotrizon austriacus Türk, 1860; Thamnotrizon fallax Fischer von Waldheim, 1853

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: DD

 

Popis: Samci mají délku těla 15–18 mm, samice 17–23 mm. Krytky samic jsou redukované na maximálně 0,5 mm, takže jsou skryté pod štítem. Krytky samců jsou větší (3–3,6 mm) a pokrývají přední část zadečku. Samice mají až 13 mm dlouhé šavlovité kladélko. Zbarvení těla se pohybuje v různých odstínech hnědé. Paranota štítu nesou velkou černou svrnu, která dále pokračuje na hlavě jako černá páska. Okraje paranot jsou obroubeny širokým bílým lemem.

 

Možná záměna: Podobná je hojná kobylka křovištní (Pholidoptera griseoaptera) a vzácná kobylka bezkřídlá (Pholidoptera aptera). Kobylka bělolemá se liší zejména širokou bílou obrubou paranot štítu po téměř celém okraji. Kobylka křovištní má jen tenkou bílou obrubu, případně nevýraznou světlou (ale ne bílou) širší obrubu; kobylka bezkřídlá má bíle lemovanou jen zadní část paranota.

 

Rozšíření: Jižní, střední a jihovýchodní Evropa – Pyreneje, jižní Alpy, Apeninský poloostrov, Sicílie, Balkánský poloostrov, Maďarsko, Slovensko, Rakousko.

 

V ČR byl odchycen jediný exemplář na lokalitě u Brna před více než 100 lety. Od té doby nebyla kobylka bělolemá na našem území zaznamenána, její výskyt v ČR se však nedá vyloučit.

 

Biologie a ekologie: Kobylka bělolemá obývá výhřevné svahy s vyšší travobylinou vegetací, okraje lesů, lesní světliny a podobně. Vajíčka se líhnou na jaře, nymfy dospívají v létě. Všežravý druh, živící se dravě i rostlinou potravou. Na večer a v noci se samci ozývají stridulací, velice podobnou stridulaci kobylky křovištní. Nahrávka zde.

 

 

 

Literatura:

 

Dobšík B. (1948): Příspěvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum ČSR. Entomologické listy 11: 40–42.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.