Phlegra cinereofasciata - skákavka šedopruhá

15. 1. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Phlegra cinereofasciata Simon, 1868 – skákavka šedopruhá

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je mírně protáhlá šedočerně zbarvená. Zadeček je u obou pohlaví protáhlý, směrem dozadu se pozvolna zužuje. U samic je zbarven šedě s laločnatým pruhem, který je ohraničen tmavou linkou. Samci mají zadeček černý s kontrastním šedým pruhem. Nohy jsou šedohnědé s tmavšími skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná, zvláště u samců, s jinými druhy rodu Phlegra, zejména pak se samicemi našeho nejhojnějšího zástupce rodu – skákavkou stužkovitou (P. fasciata).

 

Rozšíření: Palerktický druh – Asie a střední a východní Evropa, na západě chybí.

 

V ČR vzácný druh, který byl zjištěn jen na jihu Moravy (Pavlovské vrchy), v NPR Mohelenská hadcová step a na lokalitě Domašov-Říčky západně od Brna.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka je vázaná na stepní a lesostepní biotopy. Typickou lokalitou výskytu v ČR jsou vápencové skalnaté stepi v CHKO Pálava. Skákavka šedopruhá žije na zemi mezi kameny a nízkou vegetací, kde loví kořist. Pod kameny si vytváří pavučinové zámotky, ve kterých samice v letních měsících hlídá kokon. S dospělci se setkáme od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je vázán na zachovalé stepní biotopy a je v Červeném seznamu bezobratlých ČR zařazen jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.