Philodromus albidus - listovník skvrnitý

26. 1. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus albidus Kulczyñski, 1911 – listovník skvrnitý

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je žlutavá s tmavšími širokými pruhy po stranách. Zadeček je oválný a mírně dorzoventrálně zploštělý. Zbarvení je žlutavé až hnědožluté s  tmavšími hnědými až načervenalými skvrnami, které někdy tvoří pruhový vzor. Nohy jsou žlutavé s drobnými tmavými tečkami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným listovníkem rezavým (Philodromus rufus), který je obvykle tmavšího rezavého zbarvení. Tento listovník je však mnohem vzácnější a u nás se vyskytuje jen v teplých oblastech. K spolehlivému určení je však potřeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Evropský druh – chybí na severovýchodě Evropy a ve Skandinávii.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území. Zejména v nižších a středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Listovník skvrnitý obývá různé typy listnatých lesů, především dubohabřiny, lužní lesy, ale najdeme ho také na lesostepích, křovinatých stráních, v parcích a zahradách. Žije v listoví keřů a stromů, kde loví drobný hmyz. V letních měsících hlídá samice, obvykle na spodní straně listu, bělavý plochý kokon. S dospělci se setkáme od dubna do září.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.