Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý

6. 8. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – smldník olešníkovitý

Syn.: Athamantha oreoselinum L., Selinum oreoselinum (L.) Crantz, Oreoselinum legitimum Bieb.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: NT

 

Popis: Aromatická bylina s tlustým, válcovitým oddenkem. Stonek přímý, plný, vysoký až 1 m, řídce větvený, nahoře bezlistý. Listy 2–3× zpeřené, tuhé, kožovité; vřeteno listů při větvení zalamované. Okolíky velké, ploché; obaly i obalíčky vyvinuty; korunní lístky bílé až narůžovělé. Dvounažky široce eliptické, na bázi vykrojené, žlutavé.

 

Možná záměna: Zalamované listy nemá žádný další druh smldníku. Habituelně nejpodobnější je smldník bahenní (Peucedanum palustre), který má lodyhu dutou a osidluje jiný charakter biotopů.

 

Rozšíření: Druh rostoucí v celé Evropě s přesahem do středního a jižního Ruska.

 

V České republice roste hojně v českém termofytiku, především ve středních a východních Čechách, na Moravě roste spíše roztroušeně, hojněji jen na nejjižnější Moravě. Velmi vzácný je v západních a jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině.

 

Ekologie: Smldník olešníkovitý preferuje světlé doubravy a bory, lesní lemy, křoviny, písčiny, suché trávníky. Častěji je nalézán na kyselých substrátech.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem růstu od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není veden mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy téměř ohrožené (NT), což je dáno velmi lokálně vymezeným výskytem, v rámci něhož však může růst hojněji.

 

Zajímavost: V lidovém léčitelství byl druh kdysi využívaný jako diuretikum.

 

 

Literatura:


Grulich V. (1997): Peucedanum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 406–418.