Peucedanum cervaria - smldník jelení

31. 8. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. – smldník jelení

Syn.: Selinum cervaria L.; Athamantha cervaria (L.) L.; Ligusticum cervaria (L.) Vill.; Cervaria rivini (L.) Gaertn.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s tlustým, válcovitým, černým, na vrcholu čupřinatým kořenem. Lodyha oblá, plná, jemně rýhovaná, v horní části nezřetelně žlábkovaná, lysá, do 100 cm vysoká. Přízemní listy řapíkaté, velké, 2–3krát peřenosečné; lodyžní listy menší, pochvaté, nejvyšší redukované; lístky nejvyššího řádu asymetrické, všechny kožovité, svrchu tmavozelené, vespod sivé. Okolík často jediný; listeny obalu i obalíčku početné, později opadavé. Dvounažky eliptické až okrouhlé, merikarpia hladká, s tlustými křídly po stranách.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, pro něhož jsou charakteristické nezalamované listy s kontrastně odlišnou barvou lícní a rubové strany. Podobný, mnohem vzácnější smldník rakouský (Peucedanum austriacum) má výrazně křídlaté lodyhy a nevýrazně kontrastní listy.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem zasahujícím na sever do Pobaltí, resp. na východ po pohoří Ural.

 

V České republice se těžiště výskytu nachází v termofytiku, odkud zasahuje do přilehlých oblastí mezofytika. V teplých a vápenatých oblastech Čech i Moravy může růst i poměrně hojně, naopak v západních a jižních Čechách roste lokálně až velmi vzácně, na Vysočině jej najdeme jen v okrajových oblastech. Ve vysokých pohraničních pohořích chybí zcela.

 

Ekologie: Druh otevřených a osluněných stanovišť, především suchých luk a pastvin, okrajů křovin, světlých míst v borech a doubravách, vzácně na okrajích slatin. Preferuje bazické podklady, půdy minerálně bohaté a těžké. Je diagnostickým druhem vegetace bylinných lemů sv. Geranion sanguinei, ve které může často být dominantním druhem.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Smldník jelení nepatří mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu je pro svoji lokální hojnost veden pouze mezi málo dotčenými druhy (LC). Je však součástí cenných teplomilných vegetačních formací, které jsou často součástí maloplošně chráněných území.

 

 

Literatura:


Grulich V. (1997): Peucedanum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 406–418.