Peucedanum alsaticum - smldník alsaský

6. 8. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Peucedanum alsaticum L. – smldník alsaský

Syn.: Cnidium alsaticum (L.) Sprengel, Pteroselinum alsaticum (L.) Reichenb.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: NT

 

Popis: Statná bylina s válcovitým, na vrcholu čupřinatým oddenkem. Stonek přímý, oblý, bohatě větvený, červenofialový. Listy trávozelené, na rubu sivozelené, 2–4× peřenosečné; lístky posledního řádu vejčité. Okolíky početné; obaly i obalíčky vyvinuty; korunní lístky světle žluté. Dvounažky široce eliptické, drobné, hnědé se světlejšími okraji.

 

Možná záměna: Ze žlutokvětých smldníků se na našem území vyskytuje ještě velmi vzácný smldník kmínolistý (Peucedanum carvifolia), který má pouze jednoduše zpeřené listy. Smldník písečný (Peucedanum arenarium) je na našem území vyhynulý, v květenství mu chybí obal a všechny větve květenství jsou postavené vstřícně.

 

Rozšíření: Smldník alsaský je euroasijským druhem rostoucím od střední Francie po pohoří Altaj. Na sever zasahuje po střední Porýní v Německu.

 

V České republice se vyskytuje pouze v termofytiku. V Čechách roste velmi vzácně především v Českém středohoří a středních Čechách, na Moravě roste roztroušeně. Výškové maximum výskytu nepřesahuje 450 m n. m.

 

Ekologie: Smldník alsaský je druhem rostoucím na suchých stráních, v trávních, křovinách, lesních lemech, na okrajích cest a mezí. Snáší mírně narušené plochy. Preferuje hlubší, těžší půdní profily jako jsou spraše. Součást řady typů vegetačních jednotek.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem růstu od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není řazen mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu je veden jako téměř ohrožený druh (NT). Status ohrožení je dán charakterem jeho výskytu na našem území, více než důsledkem úbytku lokalit.

 

 

Literatura:


Grulich V. (1997): Peucedanum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 406–418.