Peplis portula - kalužník šruchový

7. 12. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Peplis portula L. - kalužník šruchový  

Syn.: Lythrum portula (L.) D. A. Webb  

Čeleď: Lythraceae - kyprejovité  

Status: roztroušeně se vyskytující druh

 

Popis: Kalužník šruchový je jednoletá lysá bylina s tenkým kořenem. Lodyha je na průřezu čtyřhranná, poléhavá a kořenující v uzlinách nebo (především v horní části) vystoupavá, velmi často větvená a dorůstající běžně 4-30 cm délky. Vstřícné listy jsou 6-17 mm dlouhé a 3-8 mm široké, obvejčitého až podlouhle obvejčitého tvaru, na vrchu zaokrouhlené a sbíhající v krátký řapík s párem šídlovitých drobných palistů na bázi. Květy vyrůstají po jednom v paždí listů po téměř celé délce lodyhy. Jsou krátce stopkaté, podepřené dvěma opadavými blanitými listenci. Na formaci květu se podílí i zbytnělé květní lůžko (část stonku) a vzniká tak češule. Kališní lístky jsou trojúhelníkovité, s dlouhými přívěsky, koruna je zato drobná, bělavě či růžově zbarvená a nezřídka úplně chybí. Plodem jsou červeně naběhlé kulovité tobolky obsahující drobná semena.

 

Možná záměna: Kalužník šruchový lze zaměnit se zástupci dvou rodů rostlin osidlujících obdobná stanoviště, vyznačujících se rovněž malou velikostí a drobnými vstřícnými listy. Prvním rodem je hvězdoš (Callitriche spp.), který se liší plody složenými ze čtyř proti sobě kolmo postavených kýlnatých až křídlatých pouzder (kalužník má kulaté tobolky) a také směrem k vrcholu lodyhy nápadně se zkracující vzdáleností mezi po sobě následujícími páry listů na stonku, díky níž několik nejmladších listových párů vyrůstá těsně nad sebou a tvoří tak při pohledu shora "hvězdu" (viz jméno!). Druhým je úpor (Elatine spp.), který se téměř bez výjimky vyskytuje jen na obnažených dnech rybníků a liší se vyvinutou 3-4četnou korunou (kalužník korunu často úplně postrádá), nápadně podlouhlými semeny a zpravidla se jedná o rostliny dorůstající max. 10 cm výšky.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá značnou část Evropy od Velké Británie a severního Španělska až po západní Rusko, chybí jen na jihu Španělska a v severní polovině Skandinávie. Menší izolované arely jsou v severní Africe při Středozemním moři a na souostroví Azory.

 

Druh se v ČR vyskytuje téměř po celém území, s těžištěm výskytu v nižších a středních polohách, do hor zasahuje jen vzácně. Hojný je v rybničních oblastech středních poloh (např. Českomoravská vrchovina).

 

Ekologie: Kalužník šruchový roste na obnažovaných březích vod, dnech letněných rybníků, zamokřených polních depresích, vlhkých lesních cestách, při okrajích komunikací a v lomech nebo pískovnách. Vyhledává vlhké půdy bohaté živinami, na osluněných stanovištích nezřídka vytvořených či udržovaných lidskou činností. Kvete od července do listopadu. Jedná se o terofyt (nepříznivá období přečkává v podobě semen uložených v půdě).