Pardosa wagleri - sliďák Waglerův

2. 10. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) – slíďák Waglerův

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 5,5–8,5 mm (hlavohruď 3–4,5 mm). Hlavohruď je šedá až šedohnědá se světlými chloupky. Zadeček oválný světle šedě (někdy šedohnědě) zbarvený s nevýrazným skvrněním. Nohy jsou poměrně dlouhé šedohnědě zbarvené.

 

Možná záměna: Slíďák Waglerův je pro své šedé zbarvení u nás poměrně dobře rozeznatelný druh. Záměna je možná snad jen se slíďákem potočním (P. morosa), který obývá podobné biotopy.

 

Rozšíření: Palearktický druh.

 

V ČR velmi vzácný druh, znám pouze z lomu Čertovy schody v Českém krasu a povodí Skalické Morávky v podhůří Beskyd.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je vázan na kamenité a štěrkové náplavy řek a potoků, druhotně se také může vyskytovat v lomech nebo štěrkovnách, vždy však v blízkosti vody. S dospělci se můžeme setkat zejména od dubna do července.

 

Ohrožení a ochrana: Sliďák Waglerův je ohrožen úbytkem vhodných biotopů v okolí přirozených toků řek. V Červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako druh kriticky ohrožený (CR).

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.