Pardosa agricola - slíďák příbřežní

26. 2. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Pardosa agricola (Thorell, 1856) – slíďák příbřežní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 5–8 mm (hlavohruď 2–3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlou páskou ve středu, která je obvykle za očima zaškrcená. Samice mají po stranách hlavohrudi přerušovanou světlou linku. Sternum je tmavé. Zadeček je hnědošedý s nevýraznou světlou páskou a světlými skvrnami. Nohy jsou světle hnědé až šedohnědé s tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími slíďáky rodu Pardosa, zejména s blízce příbuznými druhy skupiny „Pardosa monticola“ (P. agrestisP. monticola a P. palustris). Od nich se kromě kopulačních orgánů odlišuje přerušovanou světlou linkou na okraji hlavohrudi a zaškrceným středovým proužkem na hlavohrudi.

 

Rozšíření: Evropa a Kazachstán. Téměř celá Evropa, východní hranice rozšíření se nachází v Kazachstánu.

 

V ČR velmi vzácný druh známý jen z NPP Skalická Morávka na Frýdecko-Místecku. Je však pravděpodobné, že žije i na jiných vhodných lokalitách.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá v ČR štěrkové břehy řeky Morávky. V jiných zemích se vyskytuje na různých příbřežních biotopech, písečných dunách, pobřeží a březích řek. Za slunečného počasí čile pobíhají po zemi a loví kořist. V letních měsících nosí samice šedavý kokon připředený ke snovacím bradavkám. S dospělci se setkáme od dubna do konce září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh s vazbou na přirozené břehové biotopy. Díky své vzácnosti a vazbě na ohrožený biotop zařazen v červeném seznamu jako druh kriticky ohrožený (CR). Avšak díky jeho podobnosti s běžnými druhy rodu Pardosa (např. P. agrestis) může být přehlížen a je pravděpodobné, že se bude vyskytovat i jinde.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.