Pardosa agrestis - slíďák rolní

6. 6. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Pardosa agrestis (Westring, 1861) – slíďák rolní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4,5–9 mm (hlavohruď 2,7–3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlou páskou ve středu, která je obvykle za očima dvakrát zaškrcená. Samice mají po stranách hlavohrudi poměrně široký světlý lem, který je někdy přerušovaný a tvoří pás teček. Samcům tento lem chybí. Zadeček je světle hnědý až hnědošedý s nevýraznou světlou páskou a v zadní části s dvěma řadami tmavých skvrn. Nohy jsou světle hnědé až šedohnědé, makadla samců jsou černá, u samic světle hnědá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími slíďáky rodu Pardosa, zejména s blízce příbuznými druhy skupiny „Pardosa monticola“ (u nás žijí P. agricola, P. monticola a P. palustris). Od nich se odlišuje kombinací morfologických znaků jako je např. zaškrceným středovým proužkem na hlavohrudi, kresba ad., spolehlivé určení je však podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, na Kavkaze, ve Střední Asii až po západ Číny.

 

V ČR hojný druh, v nižších a středních polohách po celém území.

 

Biologie a ekologie: Slíďák rolní obývá různé osluněné nelesní biotopy s řídkou vegetací, jako jsou sušší louky, pastviny, meze, břehy řek, okolí cest, rumiště, úhory a pole. Patří mezi typické a jedny z nejpočetnějších pavouků na polích. Dává přednost místům bez vegetace nebo se sporou vegetací, často obývá biotopy v začátcích sukcese. Za slunečného počasí čile pobíhají po zemi a loví kořist, je důležitým regulátorem „škůdců“ v polních kulturách. Začátkem léta nosí samice šedavý kokon s 30–50 vajíčky, připředený ke snovacím bradavkám. S dospělci se setkáme od konce dubna do konce září (nejvíce v květnu a červnu).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.