Pararge aegeria - okáč pýrový

30. 1. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) – okáč pýrový 

Čeleď: Nymphalidae – babočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 40–42 mm. Křídla jsou z obou stran hnědá se žlutavými skvrnami. Na svrchní i spodní straně předních křídel je velké černé oko s bílým středem; 2 až 3 taková oka jsou také na svrchní straně zadních křídel. Rub zadních křídel nese jen drobná očka. Tělo je zbarveno hnědě. Housenka je zelená se světlými podélnými proužky. Její tělo je poryto krátkými chloupky. Tvar těla housenky je typický pro okáče, s dvěma výrůstky na konci zadečku. Kukla je taktéž zelená.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Severní Afrika, prakticky celá Evropa a jihozápadní Asie. Areál zahrnuje Madeiru, Britské ostrovy i Skandinávii. Dále zasahuje až po Ural, do Turecka a na Blízký Východ.

 

V ČR hojný druh rozšířený po celém území.

 

Biologie a ekologie: Žije v listnatých a smíšených lesích. V našich podmínkách vytváří 2 generace za rok – první létá od dubna do června, druhá od července do začátku října. Ve vyšších polohách většinou jen jedna generace (květen až červenec). Hlavní složkou potravy jsou sladké výměšky z listů stromů, nektarem se živí jen zřídka. Samci brání svá teritoria (drobné plošky, kam dopadá světlo skrz koruny stromů) a čekají na samice anebo je aktivně vyhledávají po okolí. Oplodněné samice kladou vajíčka jednotlivě na osluněné trsy různých lesních trav, které následně slouží housenkám za potravu. Nejčastěji jsou využívány válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), válečka lesní (B. sylvaticum), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), srha říznačka (Dactylis glomerata) a pýr plazivý (Elytrigia repens). Housenky procházejí čtyřmi instary a poté se kuklí. Přezimujícím stádiem je buď kukla, nebo housenka 3. instaru.

 

Taxonomická poznámka: V severní části areálu, včetně ČR, se vyskytuje poddruh Pararge aegeria tircis. Pestřeji zbarvený nominotypický poddruh P. a. aegeria žije ve Středomoří.

 

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.