Oxalis acetosella - šťavel kyselý

26. 4. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Oxalis acetosella L. – šťavel kyselý
Syn.: Oxys acetosella (L.) Scop., Oxys alba Lam., Acetosella alba (Lam.) O. Kuntze
Čeleď: Oxalidaceae – šťavelovité
Status: běžný druh

Popis:
Vytrvalé, 5-10 cm vysoké byliny s tenkým plazivým oddenkem a přízemní růžicí listů. Listy jsou trojčetné, dlouze řapíkaté, roztroušeně pýřité, na rubu často nápadně nafialovělé. Jednotlivé lístky jsou obsrdčité, krátce řapíčkaté, na okrajích brvité. Květy jsou dlouze stopkaté, jednotlivé, bílé nebo narůžovělé, s tmavě fialovým žilkováním. Později v sezóně se vytvářejí drobné zelenavé kleistogamické květy. Plodem je vejčitá až podlouhle vejčitá, pětipouzdrá tobolka.

Možná záměna:
Od ostatních šťavelů, které se na našem území vyskytují, ho lze snadno odlišit podle velkých bílých květů.

Rozšíření: Široce rozšířený druh s Eurasijským areálem, který se rozkládá na západě od severního Španělska, Britských ostrovů a Islandu po Čínu, Koreu a Japonsko na východě. Na sever v Evropě zasahuje daleko za polární kruh, na jih do Itálie a na sever Balkánského poloostrova. Izolovaná arela leží na Kavkaze. Nápadná je absence tohoto taxonu v oblasti Panonské nížiny.

V ČR jde o jediný původní druh rodu Oxalis. Jedná se o hojný druh, který se vyskytuje od nížin až do subalpínského stupně, s těžištěm rozšíření v pahorkatině a v nižším horském stupni. V suchých oblastech je poměrně vzácný.

Ekologie: Druh stinných vlhkých lesů (především bučin a smrčin), okolí lesních potoků či podrostu subalpínských křovin a vysokostébelných horských niv, obvykle na živinami bohatých, humózních půdách s dostatkem vlhkosti.

Geofyt až hemikryptofyt, který kvete v dubnu a květnu, později vytváří obvykle již jen kleistogamické květy.

Význam: Listy jsou jedlé. Charakteristická nakyslá chuť je způsobena přítomností kyseliny šťavelové, která však může ve větších dávkách způsobovat mírné zažívací potíže.

 

 


Literatura:

Holub J. (1997): Oxalidaceae. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5. – Academia, Praha, 179–191.

Quanru L. & Watson M. (2008): Oxalis L. – In.: Wu, Z. Y., Raven P. H. & Hong D. Y. (eds), Flora of China. Vol. 11. – Science Press, Beijing and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 2–6.