Orobanche gracilis - záraza štíhlá

23. 4. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Orobanche gracilis Sm. – záraza štíhlá

Syn.: Orobanche cruenta Bertol.

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s prstovitě ztlustlou lodyhou ve spodní části, vysoká do 50 cm. Lodyha žlutá, načervenalá nebo s purpurovým nádechem, při bázi hustě olistěná. Květenství vejcovité, husté; listeny listům podobné, stejně dlouhé jako koruna; kališní segmenty volné s cípy pozvolna zašpičatělými, od sebe směřujícími; koruna trubkovitá, široce otevřená, pravidelným obloukem dolů ohnutá, lesklá; nitky tyčinek srůstají s korunní trubkou při její bázi; blizna žlutá; květy aromatické.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh zejména díky charakteristické barvě a lesku květních korun, jen výjimečně je zaměňován se zárazou žlutou (Orobanche lutea).

 

Rozšíření: Druh s výraznou mediteránní tendencí rostoucí zejména ve Středomoří, v sv. Africe, na sever po severní Francii, střední Německo a jz. Slovensko.

 

V České republice je považován za nepůvodní druh, který byl s jistotou doložen ze dvou lokalit v jižních Čechách, nelze však vyloučit, že bude nalezen na jižní Moravě, kde by výskyt navazoval na známé lokality v Záhoří na Slovensku.

 

Ekologie: Záraza štíhlá preferuje suché louky, okraje cest a meze. Preferuje bazické podklady a vysýchavé substráty. Jako všechny druhy záraz je parazitická s poměrně širokým spektrem hostitelských rostlin z čeledi Fabaceae.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

 

Literatura:

Zázvorka J. (2000): Orobanche L. In.: Květena České republiky 6, Academia, Praha, 489–513.