Orobanche centaurina - záraza zardělá

27. 9. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Orobanche centaurina Bertol. – záraza zardělá

Syn.: Orobanche kochii F. W. Schultz; O. echinopis Pančić; O. borbasiana Beck; O. elatior auct, non. Sutton

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: NT

 

Popis: Středně velké byliny, obvykle vysoké 30–40 cm, růžově (mrkvově) červenavě zabarvené. Listy nápadně široké a krátké, dolní trojúhelníkovité. Květenství v dolní části řídké; listeny stejně dlouhé nebo kratší než koruna; koruna ve střední části jen mírně nepravidelně ohnutá, růžová nebo mrkvově červená; nitky tyčinek chlupaté v dolní polovině, prašníky lysé, blizna žlutá.

 

Možná záměna: Určování záraz se žlutou bliznou vyžaduje zkušenosti. Řada druhových komplexů vyžaduje další studium. Záraza zardělá byla vinou typifikace jmen směšována s nepříbuznou zárazou vyšší (O. elatior), která se z. zardělou sdílí okruh hostitelů. Záraze vyšší schází typické mrkvové zbarvení, zároveň koruna květů je po celé délce pravidelným obloukem ohnutá a květenství je husté, válcovité. Pravidelný oblouk koruny má rovněž záraza alsaská (O. alsatica), naopak záraza žlutá má korunu ve střední části rovnou.

 

Rozšíření: Druh má euroasijský areál s kontinentální tendencí. Roste od jv. Francie přes kompaktní oblast střední Evropy dále na (jiho-)východ po evropskou část Ruska. Rozšíření v Asii není dobře známé, ale druh zasahuje až střední Číny.

 

V České republice je výskyt koncentrovaný do teplých pahorkatin Čech a Moravy. Častěji se zárazou zardělou setkáme v sz. Čechách (České středohoří), ve středních Čechách (např. Český kras), v jz. Čechách na Strakonicku, na jižní a střední Moravě. Bodově i jinde po republice.

 

Ekologie: Záraza zardělá roste na travnatých, křovinatých i skalnatých stráních s jižní až jz. orientací, preferuje různé formace xerotermní vegetace, osluněná stanoviště. Roste na hlubokých půdách, obvykle na horninách s bazickou reakcí. Jako všichni zástupci rodu je i tento druh parazitický. Mezi jeho hostitele patří chrpy (Centaurea spp.), zejména chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), méně často chrpa chlumní (C. triumfetti subsp. axillaris). V zahraničí byla zjištěna i na jiných rodech jako je bělotrn (Echinops sp.).

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Záraza zardělá je vedena kvůli svému mezernatému až řídkému výskytu v Červeném seznamu cévnatých rostlin v kategorii druhů téměř ohrožených (NT). Řada lokalit je chráněna formou velkoplošných nebo maloplošných chráněných území.

 

 

Literatura:

 

Piwowarczyk R. & Krajewski Ł. (2015): Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: Distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology. – Acta Soc. Bot. Pol., 84(1): 1–21.

 

Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 95(2): 77–119.

 

Zázvorka J., Pedraja O. S. et al. (2019): Orobanche centaurina Bertol. the correct name for O. kochii F. W. Schulz (Orobanchaceae).  Flora Montiberica, 75: 52–56.