Ornithogalum brevistylum - snědek jehlancovitý

14. 1. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Ornithogalum brevistylum Wolfner - snědek jehlancovitý

Syn.: Ornithogalum pyramidale auct. eur., non L.

Čeleď: Asparagaceae - chřestovité

Status: C2

 

Popis: Bylina s přímým, lysým stvolem vysoká 30-100 cm. Zásobním orgánem je cibule, hluboce uložená v půdě. Listů 4-8, čárkovitých, dlouhých až 40 cm, za květu zachovalých nebo jen částečně zaschlých. Květenstvím je kuželovitě válcovitý hrozen, dlouhý až 40 cm, s velkým počtem květů (30-100). Květní stopky poupat vzpřímené, v květu rozestálé, za plodu se neprodlužují, jsou přitisklé k vřetenu. Listeny mají široce obvejčitou bázi, k vrcholu se náhle zužují. Okvětní lístky jsou mléčně bílé, na rubu mají ostře ohraničený zelený pruh, který neprosvítá na líci; po odkvětu obalují mladou tobolku. Tobolky vejcovité, na vrcholu uťaté. Semena černá a matná.

 

Možná záměna: Na našem území je tomuto druhu habituelně nejpodobnější velmi vzácný snědek pyrenejský (Ornithogalum pyrenaicum), který má okvětní lístky zelenavě bílé, zelený pruh na rubu není ostře ohraničen a prosvítá na líci. Po odkvětu neobalují lístky mladou tobolku. Charakter hroznu je rovněž odlišný, spíše protáhlý, než kuželovitě válcovitý.

 

Rozšíření: Druh s malým, spíše jihovýchodoevropským areálem se submediteránní tendencí rozšířený především na Balkánském poloostrově (Srbsko, Bulharsko, Řecko), ve střední a severní Itálii, na sever zasahující po Vídeň a jižní Slovensko. Na východ snad až po Ukrajinu. Izolovaně se vyskytuje na Moravě.

 

V České republice se vyskytuje pouze na JV Moravě v oblasti Bílých Karpat v okolí Uherského Brodu. Ojedinělé, historické nálezy pochází z Chříbů a okolí Olomouce. Preferuje kolinní až suprakolinní polohy.

 

Ekologie: Druh osidlující trávobylinná společenstva především sušší louky, meze, pastviny, příkopy. Dříve hojněji jako polní plevel. Vyžaduje hlubší, dobře provzdušněné půdy, bohaté na vápník. Nejčastěji součást vegetace sv. Bromion erecti.

 

Geofyt s krátkým obdobím květu obvykle v červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Snědek jehlancovitý není veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném a černém seznamu rostlin je řazen mezi silně ohrožené taxony. Z polních kultur v minulosti ustoupil zřejmě vinou hluboké orby. Na našem území jej můžeme vzhledem k charakteru rozšíření považovat za archeofyt.