Orchis mascula subsp. speciosa - vstavač mužský znamenaný

3. 1. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Orchis mascula subsp. speciosa Hegi – vstavač mužský znamenaný

Syn.: Orchis signifera Vest; O. mascula subsp. signifera (Vest) Soó

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C3, §2, CITES

 

Popis: Bylina vysoká 20-60 cm. Lodyha jemně rýhovaná, na bázi dolních listů a lodyhy jemně červenohnědě tečkovaná. Listy po 3-5, sblížené ve spodní části lodyhy, obkopinaté, na vrcholu špičaté. Klas hustý, mnohokvětý. Květy nachové až růžové; vnější okvětní lístky dlouze špičaté, se špičkou zakřivenou, postranní okvětní lístky do stran rozestálé; pysk trojlaločný, do ½ členěný, delší než ostruha; střední lalok výrazně přesahuje laloky postranní.

 

Možná záměna: Komplex vstavače mužského se na našem území rozpadá na dva poddruhy, které se potkávají především v SZ Čechách. V této oblasti může být determinace obtížnější. Oba poddruhy se liší především ve znacích na květech, kdy nominátní poddruh Orchis mascula subsp. mascula má vnější okvětní lístky tupé, postranní lístky šikmo vzhůru směřující, pysk kratší než ostruhu, se středním lalokem jen nevýrazně přesahujícím laloky postranní.

 

Rozšíření: Vstavač mužský roste téměř v celé Evropě, poddruh O. m. subsp. speciosa zaujímá východní část areálu, jehož západní hranice prochází Polskem, SZ Čechami, Rakouskem a Itálií.

 

V České republice roste především na Moravě ve všech karpatských pohořích, v Rychlebských horých či v Českomoravském mezihoří. V Čechách roste vzácněji, na mnoha lokalitách vyhynul. Roste i v subalpínském výškovém stupni.

 

Ekologie:  Druh rostoucí na loukách a pastvinách, ve světlých lesích a jejich okrajích. Preferuje substráty bez přítomnosti vápence.

 

Geofyt s optimem růstu od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Jako většina našich orchidejí je i tento druh zahrnut do úmluvy CITES. Požívá rovněž zákonné ochrany jako silně ohrožený druh. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené. Z historicky známých lokalit ustoupil především vinou jejich přímé destrukce a opuštění od tradičních způsobů hospodaření.

 

 

Literatura:

Kubát K. (2010): Orchis L. In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 524-542.

 

Nepraš K. et al. (2008): Orchideje Českého středohoří. – Nakladatelství Oswald.