Orchis coriophora - vstavač štěničný

21. 12. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Orchis coriophora L. - vstavač štěničný

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Status: A1

 

Popis: Bylina vysoká maximálně 40 cm. Podzemní hlízy jsou kulovitého tvaru. Lodyha jemně rýhovaná, zelená, jen na bázi nezelená. Listů na lodyze 4-7, s čepelí čárkovitou až úzce kopinatou, světle až sivě zelenou, na vrcholu zašpičatělou. Listy lodyhu pochvovitě objímají a horní délkou dosahují až ke květenství. Květenství je válcovitý, hustý klas složený z 10-30 květů; listeny jsou stejně dlouhé nebo delší než semeník, jednožilné, na vrcholu fialově hnědě naběhlé. Květy malé, zbarvené v odstínech hnědé, fialové a nachové barvy, nepříjemně zapáchající. Okvětní lístky krom pysku vytváří ve květu přilbici. Pysk je trojlaločný, fialově skvrnitý; střední lalok je ovšem bez jakékoli kresby.

 

Rozšíření: Druh rozšířený téměř výhradně v Evropě, roztroušeně po celém kontinentu, s centrem areálu v JV Evropě odkud na JV zasahuje do Malé Asie a íránsko-turanské oblasti. Jižní hranice areálu prochází severní Afrikou, naopak severní hranice leží v pobaltských zemích.

 

Na našem území byl tento druh vázaný na planární polohy především severních, středních a jižních Čech a dále JV Moravy. Roztroušeně byl znám též z Vysočiny a ojediněle ze severní Moravy. V současné době je považován za vyhynulý druh.

 

Ekologie: Na našem území se vyskytoval na několika typech luční vegetace, především na slatinách, na půdách vlhčích i vysýchavých, typicky ve vegetaci sv. Molinion.

 

Geofyt kvetoucí od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Vstavač štěničný je dnes považován za vyhynulý druh české flóry. Kdysi se na našem území vyskytoval roztroušeně až vzácně, nejčastěji na polabských černavách. Vlivem rozsáhlých rekultivačních procesů a odvodňování lokalit však dramaticky ustoupil. Poslední známé doklady o rozšíření pochází ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století ze Sušicka, resp. Bílých Karpat. Našemu území nejblíže se v současnosti vyskytuje v západním Slovensku v oblasti CHKO Záhorie.