Onopordum acanthium - ostropes trubil

21. 1. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Onopordum acanthium L. - ostropes trubil

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Statná, ostnitá bylina dosahující i více než 2 m výšky. Mladé rostliny hustě chlupaté, později olysávající. Lodyha přímá, hustě větvená, ostnitě křídlatá. Listy v přízemní růžici a spodní listy lodyžní často dosahují i 50 cm délky, jsou nestejně chobotnatě laločnaté, zakončené dlouhým ostnem. Horní listy vytváří lodyžní křídla. Květenství je mohutný kulovitý úbor, obvykle jednotlivě na koncích větví. Zákrovní listeny se pozvolna zužují v osten, na vnější straně jsou chlupé, na vnitřní lysé. Květy zbarvené do růžova, vzácně bílé. Plodem jsou nažky.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem. Centrum, resp. původ taxonu je dodnes neznámý, předpokládá se, že migroval ze střední Asie či spíše zakavkazských zemí. V Evropě se vyskytuje až na Britských ostrovech a v jižní Skandinávii, kde je považován za neofyt; dále v celém oblasti Středozemí, JV a střední Evropě, kde je považován za archeofyt. Byl zavlečen na řadu kontinentů především do Austrálie, Jižní Ameriky a na Nový Zélend.

 

V České republice leží těžiště rozšíření v teplých oblastech termofytika, méně častěji se vyskytuje v mezofytiku. Hojněji však jen na jižní Moravě, v ostatních částech roztroušeně až velmi vzácně. Preferuje nižší nadmořské výšky do 500 m n.m., ve vyšších polohách spíše nahodile zavlékán.

 

Ekologie: Ostropes trubil osidluje antropicky méně či více ovlivněná xerotermní až mezofilní stanoviště. Vyskytuje se podél cest, na rumištích, náspech, na pastvinách, často v blízkosti lidských sídel. Nepreferuje specifické substráty, podloží, je rovněž snášenlivý k vysýchavým stejně jako vlhčím půdám. Je součástí významné teplomilné vegetace sv. Onopordion acanthii.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících.

 

Význam: Zdomácnělý druh naší květeny, využívaný jako léčivá bylina (občas znám pod lidovým názvem skotský bodlák), především na záněty, ekzémy a problémy s oběhovou soustavou.

 

 onopordum_acanthium1 onopordum_acanthium2 onopordum_acanthium3

 

Literatura:

 

Sutorý K. (2004): Onopordum L. – ostropes. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 419–420, Academia, Praha.