Ononis repens - jehlice plazivá

3. 8. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Ononis repens L.  jehlice plazivá  

Syn.: Ononis vulgaris Rouy p.p., Ononis procurrens Wallr., Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., Ononis repens subsp. procurrens (Wallr.) Aeschn. et Grab., Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn.  

Čeleď: Fabaceae  bobovité  

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé byliny s poléhavými až vystoupavými, 3070 cm vysokými, větvenými, žláznatými a roztroušeně chlupatými lodyhami obvykle bez trnů (velice vzácně mohou mít některé rostliny v populaci beztrnných jedinců vyvinuté roztroušené kolce či trny). Listy jsou řapíkaté, většinou trojčetné, pokryté krátkými žláznatými chlupy. Jednotlivé lístky jsou zřetelně řapíčkaté, eliptické, vejčité až obvejčité, na okraji zubaté, na konci obvykle zaokrouhlené. Růžové květy vyrůstají po jednom v úžlabí listenů a jsou nahloučené na koncích lodyh. Listeny jsou kopinaté, s vyvinutou čepelí. Kalichy jsou žláznatě chlupaté. Plodem je lusk.

 

Možná záměna: Od podobné jehlice trnité (Ononis spinosa) se dá snadno odlišit podle plazivých lodyh, tvaru lístků a absence trnů a kolců. Od jehlice rolní (Ononis arvensis) se liší zejména charakterem uložení květů a nápadnými listeny.

 

Rozšíření: Druh se subatlantským areálem rozšíření, osidlující oblasti s vlhkým klimatem a mírnějšími zimami. Roste od Velké Británie, Irska a pobřeží Pyrenejského poloostrova na západě, po Pobaltí, Polsko, ČR, Rakousko, Slovinsko a severozápadní část Balkánského poloostrova na východě. Několik zplanělých populací se vyskytuje v USA.

 

V ČR se vyskytuje zejména ve středních polohách západní a jihozápadní části státu. Na východ areál zasahuje do středního Povltaví, Českého středohoří a na Děčínsko. Mimo tuto oblast je známo ještě několik populací na střední a jižní Moravě (např. u Lednice), které jsou však s vysokou pravděpodobností nepůvodní.

 

Ekologie: Suchomilnější druh, který roste na okrajích cest, v sušších trávnících, na pastvinách, travnatých stráních či na opuštěných polích. Vyhovují jí půdy s větším obsahem minerálů, dobře snáší kamenité půdy.

 

Hemikryptofyt až chamaefyt, který kvete od června do srpna.

 

Ohrožení a ochrana: Jehlice plazivá je v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR hodnocena jako ohrožený druh a to především díky charakteru svého rozšíření. V některých oblastech západních Čech je však lokálně poměrně hojná a tak jí nějaké větší nebezpečí prozatím nehrozí. Zákonem chráněná není.

 

Taxonomická poznámka: Tento taxon bývá občas považován pouze za poddruh jehlice trnité (Ononis spinosa).

 

 

 

Literatura:

 

Kirschner J. & Štěpánek J. (1995): Ononis L. – jehlice. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 438–444, Academia, Praha.