Ononis arvensis - jehlice rolní

4. 1. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Ononis arvensis L.  jehlice rolní

Syn.: Ononis hircina Jacq.; Ononis altissima Lam., Ononis foetens auct., non sensu All.

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: C2

 

Popis: Vytrvalá bylina, s přímými nebo vystoupavými lodyhami, vysoká až 1m, bez trnů. Lodyha hustě chlupatá, řídce žláznatá. Listy krátce žláznaté, listeny v horní části lodyhy jsou tvořené pouze palisty, chybí čepel. Květy (v různých odstínech růžové) se nachází v dlouhých, hustých hroznech na konci lodyhy a delších větvích. Kalich rozeklaný v úzce kopinaté, zašpičatělé cípy a společně s trubkou žláznatý, chlupatý. Lusky malé, do 1 cm, obsahující 23 semena.

 

Možná záměna: Od ostatních zástupců rodu Ononis na území ČR se pozná poměrně snadno především díky absenci trnů, kolců a větším počtem květů (větším než jeden) v úžlabí listenů.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, s kontinentální tendencí, rozšířený ve střední, JV Evropě (Balkán), dále na východ přes Ukrajinu, Bělorusko, jižní Rusko, Zakavkazí, Írán, Afghánistán, snad až po západní Mongolsko. Českou republikou prochází západní hranice celkového areálu. Jehlice rolní se u nás přirozeně vyskytuje pouze na Moravě, poměrně hojně v mezofytiku SV Moravy (Moravská brána, Beskydské předhůří), roztroušeně na Ostravsku a Opavsku, dále spíše sporadicky v okolí Zlína a Olomouce. Jinde se její výskyt považuje za druhotný, v Čechách na několika místech zavlečená.

 

Ekologie: Jehlice rolní je druhem pastvin, suchých mezí, travnatých svahů, druhotně okrajů komunikací a železničních náspů. Rostoucí na skeletnatých, minerálně bohatých půdách. Vytrvalý hemikryptofyt, kvetoucí v letních měsících od června do srpna.

 

Význam: Usušené kořeny zástupců jehlic jsou známé jako droga Radix ononidis, užívanou v lidovém léčitelství jako diuretikum.

 

Ochrana a ohrožení: V Červeném a černém seznamu je tento druh vedený jako silně ohrožený. Většina lokalit není chráněna územně, spíše sporadicky některé lokality jejího výskytu náleží pod CHKO Beskydy. Jedná se o druh ochranářsky přehlížený, a přestože její výskyt na SV Moravě  můžeme považovat za hojnější, jehlice rolní patří mezi významné fytogeografické prvky v naší květeně a rozhodně by měla spadat mezi druhy zvláště chráněné zákonem.

 

     

 

Literatura:

 

Kirschner J. & Štěpánek J. (1995): Ononis L. – jehlice. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 438–444, Academia, Praha.