Odontites luteus - zdravínek žlutý

14. 1. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Odontites luteus (L.) Clairv. – zdravínek žlutý

Syn.: zahořanka žlutá; Orthantha lutea (L.) Wettst.; Orthanthella lutea (L.) Rauschert

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité

Status: VU

 

Popis: Bylina s tenkým kořenem. Lodyha přímá, červenavě naběhlá, větvená, hustě krátce dolů ohnutými chlupy pokrytá, vysoká 10–60 cm. Listy čárkovité, na okraji podvinuté. Květenství jednostranné, koncové, tvořené až 40 květy. Koruna květů dvoupyská, sytě žlutá až oranžová, vně řídce chlupatá. Tobolky elipsoidní, zploštělé, pod vrcholem štětinatě chlupaté.

 

Možná záměna: Od ostatních zdravínků, jako je z. jarní (Odontites vernus), se snadno odliší žlutou barvou květů.

 

Rozšíření: Areálu druhu zahrnuje jižní, střední až východní část Evropy, severní Afriku, Malou Asii a Kavkaz.

 

V České republice se jedná o vzácný druh, vázaný na oblasti teplých nížin až pahorkatin Čech i Moravy. Roste podél dolního toku Berounky a Vltavy, v dolním Pojizeří, v Podkrušnohoří a rovněž na jižní Moravě, velmi vzácně v Bílých Karpatech.

 

Ekologie: Stanovištně preferuje suché, travnaté až kamenité stráně, světlé křoviny, pastviny. Biotopy na bazických, obvykle vápnitých půdách, často na spraších. Je součástí několika typů vegetace, např. hercynské skalní vegetace sv. Alysso-Festucion pallentis.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení v srpnu a září.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh není řazen mezi zvláště chráněné, v Červeném seznamu je veden jako druh zranitelný (VU). Řada lokalit s výskytem tohoto zdravínku je chráněná formou maloplošných území.

 

 

Literatura:

 

Gaudeul M., Siljak-Yakovlev S.†, Jang T. S. & Rouhan G. (2018): Reconstructing Species Relationships within the Recently Diversified Genus Odontites Ludw. (Orobanchaceae): Evidence for Extensive Reticulate Evolution. – International Journal of Plant Science, 179(1): DOI: 10.1086/694763

 

Kubát K. (2000): Orthantha (Bentham) Kerner In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 452–454.