Nymphalis antiopa - babočka osiková

3. 2. 2009 vytvořil

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)  babočka osiková

Čeleď: Nymphalidae – babočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 6580 mm. Svrchní strana křídel je tmavě hnědá s modrými tečkami. Na okrajích křídel je typický bělo-žlutý lem. Spodní strana křídel je tmavě šedá. Babočka osiková je nezaměnitelným druhem. Dospělá housenka černá s nápadnými trny a drobným bílým ochlupením. S červenými skvrnami na hřbetě a červenými končetinami.

 

Rozšíření: V celé Evropě (chybí v jižním Španělsku, vzácně zalétá do Velké Británie), mírný pás Asie a severní Ameriky.

 

V ČR po celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od března do srpna často v biotopech, jako jsou okraje lesů, lesní světliny nebo břehy řek. Často se zdržují v korunách stromů a na zem slétávají jen za potravou, hojně k nalezení na kvasícím ovoci.  Samci si vytvářejí teritoria, která brání před ostatními samečky. Samičky kladou vajíčka na břízy (Betula), topoly (Populus), vrby (Salix) a vzácně i na jiné dřeviny. Babočka osiková má jednu generaci za rok. Dospělci často zimují na půdách, v dutinách stromů nebo podobných místech. V průběhu zimování žlutý lem křídel bledne až na bílou.

 

 nymphalis_antiopa1 nymphalis_antiopa2

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.