Notholaena marantae - podmrvka jižní

26. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Notholaena marantae (L.) Desv. - podmrvka (hadcová) jižní

Syn.: Acrostichum marantae L.; Gymnogramme marantae (L.) Mett.; Cheilanthes marantae (L.) Domin

Čeleď: Sinopteridaceae - podmrvkovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Kapradina s krátkým plazivým oddenkem, pokrytým zprvu světlými, později rezavými plevinami. Listy dlouhé max. 40 cm, přezimující. Starší rostliny vytváří kompaktní trsy. Čepel listů vejčitě až čárkovitě podlouhlá, 2x zpeřená, kožovitá, na líci matná, tmavě až modravě zelená, na rubu pokrytá zprvu bělavými, později výrazně rezavými plevinami, které zcela kryjí výtrusnicové kupky. Lístky na listu zhruba ve 20ti párech, lístečky v 6-8 párech. Řapík přibližnš stejně dlouhý jako čepel nebo delší, opět pokrytý rezavými plevinami. Výtrusnicové kupky nemají ostěry. Výtrusy žluté až hnědavé barvy.

 

Rozšíření: Druh s centrem areálu v jižní Evropě, přesahujícím (velmi ostrůvkovitě) na Krym, Kavkaz, do jihozápadní Asie a Afriky. Severní hranice areálu protíná střední Francii, Švýcarsko a Českou republiku.

 

U nás je podmrvka považována za submediteránní prvek, donedávna s jedinou známou lokalitou na Mohelenské hadcové stepi. Před několika lety byl výskyt potvrzen i v Českém krasu.

 

Ekologie: Druh výslunných (heliofyt), suchých skal, skalních šterbin (chasmofyt) a sutí, v ČR považován za serpentinofyt (tedy druh vázaný na hadce), v ostatních státech roste i na jiných substrátech.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, s fenologickým optimem dozrávání výtrusů v pozdní létě.

 

Ochrana a ohrožení: Podmrvka hadcová je druhem zvláště chráněným, v kategorii kriticky ohrožené druhy, v Červeném a černém seznamu ve stejné kategorii. Primární ohrožení představuje samotná vzácnost tohoto taxonu na našem území. Populace se již od 19. století, kdy byla objevena, jeví poměrně stabilně. Potenciální nebezpečí může představovat přímý sběr, zarůstání lokalit keři a dřevinami (především borovicí) či případná změna mikroklimatických podmínek na lokalitě. Lokality jsou územně chráněny, na Mohelské hadcové stepi je prováděno  pravidelné odstraňování vzrostlých stromů borovice lesní a ostatních dřevin jako je mahalebka.

 

notholaena_marantae1 notholaena_marantae2 notholaena_marantae3
notholaena_marantae4 notholaena_marantae5 notholaena_marantae6